Zpravodajství
27. listopad 2015
Bojovníci Džabát al Núsra, organizace přidružené k al Kájdě, mávají v syrském městě Aleppo po cestě na frontu islamistickými vlajkami, 26. května 2015. (Fadi al-Halabi / AFP / Getty Images)

Válka v Sýrii: kdo s kým, proč a následky

Válka v Sýrii se často popisuje jako „spletitá síť“ s početnými hráči, desítkami zdánlivě protichůdných aliancí a rychle se měnící dynamičností. I když tato válka opravdu je komplikovaná, její pochopení je nezbytné k porozumění nedávných útoků v Paříži,…