Image

13. odbornou konferenci s mezinárodní účastí s názvem „Ochrana zvířat a welfare 2006“ zahájil rektor Vladimír Večerek. (foto: Bohumil Bartošek/Velká Epocha)

Dne 20. září se na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně konala již 13. odborná konference s mezinárodní účastí s názvem „Ochrana zvířat a welfare 2006“. Odborníci z veterinární univerzity, Státní veterinární správy, Ústřední komise na ochranu zvířat a další zájemci i profesionálové ze zájmových i profesních organizací se sešli, aby si vzájemně vyměnili informace týkající se ochrany zvířat a jejich pohody.

Konferenci v moderní posluchárně nového Kloboukova pavilonu s malým zdržením v důsledku dopravního kolapsu na dálnici zahájil MVDr. J. Dousek, Ph.D. (ÚKOZ) postupně spolu s rektorem Veterinární univerzity prof. MVDr. V. Večerkem, CSc., děkankou FVHE VFU doc. MVDr. L. Vorlovou, Ph.D., ředitelem Státní veterinární správy MVDr. M. Malenou, Ph.D. a naším zástupcem v Bruselu MVDr. Hájkem.  Naslouchal jim nejvyšší počet přihlášených účastníků za všechny ročníky – více než 170 zájemců z ČR i zahraničí.

Během dne odezněly referáty mapující např. problematiku domácích zvířat (projevy psů), hospodářských zvířat (stres brojlerů), ale také problematiku zahraničního charakteru (lov tuleních mláďat) a další. Výběrem prošly a zařazeny zde byly referáty k ochraně zvířat při svodech, kontrola přepravy zvířat pomocí navigačních systému GALILEO aj. Všichni účastníci obdrželi sborník s obsahem referátů nejen k připomenutí přednesených myšlenek, ale také jako základní kontakt na jednotlivé řečníky. Po skončení přednášek konference pokračovala neformálními kontakty a osobní výměnou zkušeností již mimo přednášecí sál. Vzhledem k velké šíři přednesených prací z různých oborů zde bylo i široké spektrum názorů a myšlenek, které mohou postupně obohatit praxi ohledně ochrany zvířat a vytváření jejich pohody a které mohou inspirovat i zákonodárce k případným úpravám legislativy.