letní slunovrat
K letnímu slunovratu dochází mezi 21. a 22. červnem. (foto: John Nyberg/SXC)

K letnímu slunovratu, této tajuplné a mýty opředené události, dochází mezi 21. a 22. červnem. Záhy poté, 24. června, si připomínáme svátek sv. Jana Křtitele. Nejprve si povězme o tom, co se v tuto dobu skutečně odehrává ve vesmíru, který nás obklopuje a ve kterém žijeme.

Astronomické léto

21. červnem nadchází letní slunovrat; začíná léto. Při svém relativním pohybu vůči Zemi dosahuje v tento den slunce své nejsevernější polohy - severní konec pomyslné zemské osy je nejvíce přikloněn slunci. Jeho paprsky dopadají v tento den kolmo na obratník Raka. Na severní polokouli nastává nejdelší den a nejkratší noc. Slunce vstupuje do trojice tzv. letních znamení - Raka, Lva a Panny - a poté, co dospěje k nejsevernějšímu bodu svých východů a západů, bude se nyní přesouvat a vracet po obzoru na jih. Na nejjižnější bod své pouti dospěje při zimním slunovratu.

České slovo "slunovrat" vzniklo podle ročního pohybu slunce vycházejícího nad obzorem. V noci se navíc slunce noří pod obzor velmi mělce. Proto jsou u nás noci v tomto období hodně světlé a úplně se nesetmí. V období od 31. 5. do 10. 7. dokonce nenastává ani tzv. astronomická noc, která je definována polohou slunce níže než 18 stupňů pod obzorem. Tak hluboko se slunce v tomto období neponoří, po celou noc trvá v tomto období jen astronomický soumrak.

V době po slunovratu se dny začínají zkracovat, a tím by se i celkově měly ochlazovat. Ve skutečnosti nadchází teprve ta nejteplejší část roku. Délka dnů a nocí se během června příliš nemění - slunce nám stále vychází již před pátou hodinou ranní a zapadá po jednadvacáté hodině.

Alban Heruin neboli Sabat Litha

Tak se nazývá den letního slunovratu podle keltských tradic. Keltové v tento den pořádali slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Podobně jako v noci na "čarodějnice" se o půlnoci pálily posvátné ohně na kopcích - tentokrát na počest vrcholícího slunce. Lidé tančili kolem ohňů a bylinami zapálenými z ohně žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů byly poté rozhazovány po polích, aby tak byla zajištěna dobrá úroda.

Léčivé byliny a voda

Léčivé byliny sbírané v den slunovratu mají nejvyšší účinnost, protože léčivá síla slunce vrcholí. Keltské oltáře zasvěcené slunci často stávaly u léčivých pramenů nebo studní, protože léčivou sílu slunce Keltové celkem přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody. Vodním zdrojům byla vzdána čest tzv. "odíváním studny (pramene)" - pokrytím květinami a větvemi. Součástí odívání studní bývalo též přivolávání deště - lidé nabírali vodu do nádob a obřadně ji rozlévali po polích a zahradách. U pramenů se zpívaly písně, lidé hráli na hudební nástroje a tančili.

Tajemné bytosti...

Říkává se také, že letní slunovrat je svátkem víl a jiných lesních bytostí. Předvečer tohoto svátku dostal název Svatojánská noc a podle různých místních pověstí lidé v tuto dobu potkávali v lese různá světla, přírodní duchy, případě hejkaly a bludičky.

...a opravdové bytosti

Skutečností je, že za této teplé noci můžete určitá světélka potkat a uvidět, jak letí - jsou to světlušky,  lidově zvané svatojánští broučci. Téměř dokonalé studené světlo, které tělo tohoto brouka vyzařuje, způsobuje látka zvaná luciferin. Jméno Lucifer v překladu znamená "Světlonoš" - ten, který přináší světlo, nositel světla.

Lotyšské slavnosti slunovratu

Snad nejbouřlivěji v Evropě oslavují letní slunovrat Lotyši. Jejich oslavy trvají tři dny. Lotyši říkají svátkům jánské svátky nebo Lígo. Tuto noc v roce nechodí vůbec spát a stráví ji u planoucího táboráku. Děvčata uvijí věnečky z polního kvítí a každý hoch jménem Jánis dostane korunu z dubového listí. Venkovští lidé pravidelně připravují pro tuto slavnost speciální sýr a pivo, obcházejí od domu k domu a za zpěvu starodávných písní se vzájemně obdarovávají. U táboráku zpívají zvláštní písně, které se zpívají jen tuto noc. Slunce zapadá jen na krátkou chvíli. Opravdová tma nenastává a nikdo nesmí spát, aby nezmeškal východ slunce. Ráno mají všichni muži za vydatného povzbuzování žen naskákat do nejbližšího jezera či řeky. Když všichni pozdraví východ slunce, skropí si tvář ranní rosou. Její účinky jsou vždy blahodárné, obzvláště za tohoto jitra.

A dnes také můžete oslavovat...

Některé keltské tradice můžete dodržovat snadno i nyní - k zajištění štěstí a blahobytu dejte v noci do oken zapálené svíce. Dveře svého obydlí můžete ozdobit malým věncem s letními květy a magickým znakem, kterým je otevřená křivka znázorňující rozvinutý list. Kdo máte možnost strávit tuto tajuplnou noc venku v přírodě, když vlastně není zcela úplná tma, vyjděte zvečera ven. Možná tam potkáte i nějaké svoje světélko...

Zpracováno podle zdroje :  Česká astronomická společnost, CK Periscope