Dvojčata Zhang Peng (vlevo) a Zhang Xue se svým otcem Zhangem Rogweiem v jejich domě v Yonganu, provincie Shandong. Obě děti trpí ledvinovými kameny, které se u nich objevily po pití kontaminovaného mléka, 15. října 2008. (SITA/AP)
Dvojčata Zhang Peng (vlevo) a Zhang Xue se svým otcem Zhangem Rogweiem v jejich domě v Yonganu, provincie Shandong. Obě děti trpí ledvinovými kameny, které se u nich objevily po pití kontaminovaného mléka, 15. října 2008. (SITA/AP)

Nedávno podali pekingští právníci zastupující oběti melaminového skandálu žalobu na jednoho z největších čínských výrobců mléka Sanlu Group. Otravy kontaminovaným mlékem, které se udály ve městě Shijiazhuang v provincii Hebei, vyústily do dalších trestních oznámení. Všechny vznesené žaloby byly soudy pozdrženy, zamítnuty nebo ignorovány.

Příbuzní několika obětí kontaminovaného mléka vypovídají, že jejich případy byly zřejmě „zmraženy“ na mnoha různých úrovních právního systému. Překážky v procesu prý způsobil oběžník pocházející z vyšších vrstev komunistické strany, který nařizuje, aby se nikdo z vládního ani justičního systému neúčastnil soudního řízení proti Sanlu Group.

Reportér Epoch Times kontaktoval Shijiazhuangský okresní soud Xinhua, aby vyšetřil existenci oběžníku s takovýmto obsahem. Jeden ze členů soudního personálu, se kterým reportér hovořil, šíření tohoto dokumentu nepopřel. Namísto toho potvrdil, že soud nemůže v těchto případech učinit vlastní rozhodnutí a musí čekat na instrukce z vyšších úrovní vlády.

Na otázku, proč žalobci neobdrželi žádné oficiální vyjádření k zamítnutí jejich soudního sporu, zaměstnanec soudu odpověděl: „Je možné, že vyšší místa učinila toto rozhodnutí v zájmu udržení sociální stability. My do toho prostě nemůžeme mluvit.“ Zaměstnanec odmítl prozradit, kdo tato „vyšší místa“ jsou.

Yi Yongsheng je otcem šestiměsíčního Yi Kaixuana, jedné z prvních obětí melaminu. Jeho syn zemřel 1. května v důsledku užívání melaminem kontaminovaného sunaru, vyráběného společností Sanlu Group. Yi podal 13. října žalobu proti Sanlu u středního lidového soudu ve městě Lanzhou v provincii Gansu a požaduje odškodnění ve výši více než jednoho milionu yuanů (asi 2,5 mil. Kč).

Podle právníka pana Yi, Dong Jumminga, nebyl případ stále ještě soudem přijat. Namísto toho jim bylo sděleno, aby počkali na „oficiální instrukce.“

Dalším podobným žalobcem je Tian Xiaowei, farmář z okresu Xunyi v provincii Shaanxi. Tian vede soudní proces proti společnosti Sanlu Group a požaduje odškodné 730 tisíc yuanů (cca 1,8 mil. Kč). Žalobu podal 9. října u soudu v Xunyi kvůli úmrtí svého jednoročního syna, který také zemřel v důsledku užívání kontaminovaného sušeného mléka.

Podle právníka pana Tiana, pana Liu Zhongba, neobdrželi žalobci od soudu za tři týdny žádnou zprávu. Liu poznamenal, že soud pravděpodobně čeká na instrukce od vyššího soudu v Shaanxi.

„Soud případ nepřijal,“ trápí se dotčený Tian. „Ať už nám režim náhradu dá nebo ne, měl by přinejmenším poskytnout vysvětlení.“

Liu poznamenal, že pokud (podle zákona) soud obdrží psanou a ústní žalobu, která vyhovuje požadavkům soudního řízení, musí zahájit právní kroky. Pokud případ nesplňuje požadavky, může být do sedmi dní od jeho podání zamítnut. V tom případě je žalobce oprávněn podat odvolání u vyššího soudu.

„Už jsme čekali déle než sedm dní,“ poznamenává Liu.

„To, co soud učinil, zjevně není v souladu se zákonným postupem. Soudy přestaly jednat nezávisle, do pravomocí justice se vměšují úřady.“

Podle Liuových nejlepších znalostí nebyl nikde v Číně žádný soudní proces proti Sanlu formálně přijat. „Chvílemi už ztrácíme naději. Potřebujeme, aby tomuto případu věnovalo pozornost více lidí, abychom ho mohli postrčit dopředu,“ říká Liu.

Bez oficiálních soudních dokumentů žalobci nemohou podat odvolání k vyšším soudům. Tian Xiaowei poznamenává: „Takhle může jednat jedině soud pod komunistickou vládou.“

Žalobci říkají, že budou různými prostředky nadále usilovat o spravedlivé řešení situace.

Article in English