FALUN DAFA HAO: Tento transparent visí v jedné vesnici v provincii  Chei-lung-ťiang a nese nápis Falun Dafa Hao, což znamená „Falun Dafa je dobrý“. S takovými drobnými akcemi, ale spojenými s obrovským nebezpečím, chtějí praktikující v obyvatelstvu probudit uvědomění o útisku ze strany státu.  (The Epoch Times)
FALUN DAFA HAO: Tento transparent visí v jedné vesnici v provincii  Chei-lung-ťiang a nese nápis Falun Dafa Hao, což znamená „Falun Dafa je dobrý“. S takovými drobnými akcemi, ale spojenými s obrovským nebezpečím, chtějí praktikující v obyvatelstvu probudit uvědomění o útisku ze strany státu.  (The Epoch Times)

Bývalá zaměstnankyně univerzitní knihovny v Šanghaji sedí doma u svého počítače a s pomocí  proxyserverů se jí daří prorazit „Velkou čínskou Firewall“, a tak se dostane na webovou stránku Falun Gongu. Stahuje články o porušování lidských práv na praktikujících Falun Gongu a poté je tiskne.

Za krátkou dobu se budou nacházet samizdatové noviny v rukách sousedů nebo v jejich poštovních schránkách, v místních obchodech, ale i u bývalých kolegů. Zrodila se „výrobna materiálů“. Takových výroben jsou v Číně desetitisíce a daří se jim přinášet základní fakta o bezpráví mezi lid, který je komunistickou stranou neúnavně obelháván. 

Jenomže za tento nenásilný akt občanské statečnosti je paní Liou krutě potrestána. Jak sdělila agentura Associated Press, byla v prosinci 2008 v protiprávním procesu odsouzena ke třem a půl letům vězení. Již jednou ji kvůli praktikování Falun Gongu uvěznili, mučili a nuceně vyživovali, takže ví, jaký osud ji asi teď očekává, ale možná bude ještě horší.

Jak je možné, že šedesát let po podepsání Všeobecné deklarace lidských práv jsou v Číně stále miliony lidí vystaveny nebezpečí svévolného zatýkání, týrání a mučení, často končící i smrtí? Za co? Za nic většího, než za využívání základních práv na svobodu vyznání a svobodu projevu. A právě tato dvě práva jsou základním kamenem Všeobecné deklarace lidských práv.

Jak je možné stát se přes noc „kriminálním živlem“ 

V roce 1999 nařídil bývalý šéf státu Ťiang Ce-min „vyhlazení“ Falun Gongu v co nejkratším čase. Tak byly desítky milionů mírumilovných Číňanů kvůli své víře ocejchovány za „kriminální živly“. Brutální státní aparát tak svým občanům zakázal jít tradiční čínskou cestou tělesného cvičení a duchovního naplnění, která se již stala součástí jejich identity. Tímto aktem došlo k pokusu změnit jejich myšlení a přesvědčení. 

Najednou byly odříznuty všechny cesty a státem provozovaná média chrlila svou strašlivou propagandu proti Falun Gongu, složenou z pomluv a lží. Z petičních úřadů udělali vězení a komunistickou stranou jmenovaní soudci se nesměli odklonit od stranické linie.

A dnes, téměř deset let od této události, jsou pořád ještě stovky tisíc praktikujících Falun Gongu v pracovních táborech. Dle mínění expertů tvoří vězni Falun Gongu více než polovinu všech uvězněných v pracovních táborech. Další tisíce, tak jako Liou Ťin, se po odsouzení nacházejí ve věznicích. Tam jsou tito vězni plně vystaveni zlovůli svých trýznitelů. Jejich metody jsou bití, mučení a trávení různými medikamenty, které mohou vést k ochrnutí nebo přivodit smrt. Dle novějších sledování vyšlo najevo, že vězni Falun Gongu jsou dokonce zabíjeni za účelem prodeje jejich orgánů.

Z nesčetných příznivců Falun Gongu se stali bezdomovci bez prostředků a utečenci ve vlastní zemi. Nemohou se vrátit do svých domovů nebo na svá pracovní místa, protože jim hrozí zatčení.

Za účelem dokonalého pronásledování Falun Gongu byl v roce 1999 dokonce i založen úřad velice podobný gestapu. Tento úřad se nazývá „úřad 610“ a má bezmezné pravomoci. Jeho pobočky jsou roztroušeny po celé Číně a jeho lidé se nacházejí ve všech vrstvách společnosti, podobně jako agenti STB. Nejaktuálnější zpráva výkonného orgánu čínského stranického kongresu obsahuje odkazy na úřad 610 v celostátním měřítku. Oficiální zprávy o raziích u praktikujících Falun Gongu před olympijskými hrami se objevily na vládních webových stránkách všech jedenatřiceti zemských soudů na provinční úrovni. A výsledek? Jenom za těch šestnáct dnů konání olympiády zemřelo jedenáct praktikujících Falun Gongu v důsledku utýrání v policejní cele. 

Nejmenovaní hrdinové odpovídají

Komunističtí straničtí vůdcové a státem řízená média tvrdí, že Falun Gong byl zničen. Pak se tedy zeptejme, proč takový obrovský státní aparát, jakým „úřad 610“ je, se dokonce rozrůstá a je pořád aktivní? Proč se nadále plní pracovní tábory lidmi praktikujícími Falun Gong? Ve skutečnosti odolává Falun Gong tomuto státnímu teroru v Číně, a to i přes veškeré snahy komunistické strany zcela ho „vymazat“ z povrchu zemského.

Příznivci Falun Gongu se pevně drží své víry a tajně vyrábějí letáky, vyvěšují transparenty a vysvětlují lidem pravdu během každodenních rozhovorů. Říkají jim, že Falun Gong je nevinný, také jim říkají o týrání, kterému jsou praktikující této disciplíny vystaveni. Kromě toho informují lidi o historii komunistické strany, protože ta byla už od svého počátku silně represivním orgánem a čínský lid plně zneužívala. Toto vše se děje v prostředí státem kontrolovaných médií, jejichž pomoci stát používá k tomu, aby šířila nenávist k Falun Gongu. Stát dokonce mobilizuje všechny své síly, aby toto meditační hnutí „vymazal“ z povrchu zemského. 

Na druhé straně začínají snahy příznivců Falun Gongu nést ovoce. Mezitím už nejsou osamoceni ve svém boji za pravdu a proti pronásledování. Našla se celá řada odvážných a ve světě známých právníků, kteří se nebojí vystoupit a hájit tyto praktikující, i když tím ohrožují své vlastní životy. Hájí nevinnost svých klientů s pomocí čínské ústavy a Všeobecné deklarace lidských práv, tak jako například právník Mo Šao-pching v případu paní Liou.

Co dělat?

Nicméně se čínský režim nekompromisně drží své strategie. Zatýkání a mučení jsou na denním pořádku. A to je důvodem, proč je podpora zvenčí důležitější, než kdy předtím. Je třeba pomoci, aby už konečně skončila tato brutalita a nespravedlnost. Přitom může každý z nás učinit dva jednoduché a přesto stěžejní kroky. Za prvé je třeba informovat se a řádně rozpoznat lži a stranickou propagandu, která cíleně a nepozorovaně našla svou cestu do západního světa a jeho médií. Za druhé můžeme následovat příkladu praktikujících a hovořit přímo s Číňany a jinými zájemci a říkat jim pravdu. 

Musíme lidem objasnit, že boj proti porušování lidských práv, není žádnou „proti-čínskou propagandou“, ale spíše je to snaha, jak této zemi vrátit její dřívější hodnoty.

Praktikující Falun Gongu a ti, co je podporují, riskují v Číně kariéru, svobodu a dokonce i život, jestliže se začnou proti této nespravedlnosti bránit. Přidat se k jejich snahám, ať už žijeme kdekoliv, to je to nejmenší, co můžeme dnes udělat pro takové lidi, jako je paní Liou. 

Nakonec je ukončení takových hrůzných činů právě tím důvodem, proč vlastně vůbec Všeobecná deklarace lidských práv vznikla a nabyla platnosti.

Levi Browde je jednatelem informačního centra Falun Dafa v New Yorku.

Článek v Němčině