Na přípravě výstavy se podíleli Czech Spitfire Club, Svaz letců ČR, Klub plastikových modelářů Jihlava a Český svaz bojovníků za svobodu. (foto: Magistrát města Jihlava)
Na přípravě výstavy se podíleli Czech Spitfire Club, Svaz letců ČR, Klub plastikových modelářů Jihlava a Český svaz bojovníků za svobodu. (foto: Magistrát města Jihlava)

Jihlava – „Tato výstava přichází v čase, kdy se stále častěji ozývají hlasy popírající holocaust, v době, kdy se zejména mladí lidé hlásí k myšlenkám fašismu a nacismu. Přikládám to mimo jiné malé informovanosti, nevzdělanosti. Je nutné mladým lidem více ukazovat a připomínat, kolik neštěstí a bolesti války přinesly,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal na zahájení výstavy jako poděkování pořadatelům.

Celý název nové krátkodobé výstavy zní: Českoslovenští letci v boji proti fašismu. Výstava, která je určena především žákům a studentům škol, byla zahájena v budově internátu Vyšší policejní školy v Jihlavě na Březinových sadech. Záštitu nad ní převzal primátor Jihlavy Ing. J. Vymazal.

Záštitu nad ní převzal primátor Jihlavy Ing. J. Vymazal. (foto: Magistrát města Jihlava)
Záštitu nad ní převzal primátor Jihlavy Ing. J. Vymazal. (foto: Magistrát města Jihlava)

Vyšší policejní škola poskytla prostor na tzv. „Hrádečku“, jehož stavba pochází z doby 2. světové války. Na přípravě výstavy se podíleli Czech Spitfire Club, Svaz letců ČR, Klub plastikových modelářů Jihlava a Český svaz bojovníků za svobodu.

Rozsáhlou expozicí ve fotografiích a textech se výstava snaží připomenout hrůzy války především mladým lidem. Videoprezentace o historii, která předcházela vzniku 2. světové války, o jejím průběhu a účasti československých letců ve válečných konfliktech může vhodným způsobem doplnit vzdělání studentů a žáků škol a přispět k prevenci sílících projevů extremismu. Atmosféra války je dokreslena originály leteckých map, doplněna o uniformy a vyznamenání, archiválie i modely letadel.

Pro širokou veřejnost se konají prohlídky v sobotu 14. února (hodinové prohlídky od 9.00 do 17.00 hodin) a v úterý 17. února (v 17.00 a 18.00 hodin), vstup je zdarma. Další informace na www.spsji.cz nebo www.czechspitfireclub.cz