Li Fengzhi, bývalý důstojník zpravodajské služby úřadu Státní bezpečnosti. (Fotografii poskytl pan Li Fengzhi)
Li Fengzhi, bývalý důstojník zpravodajské služby úřadu Státní bezpečnosti.
(Fotografii poskytl pan Li Fengzhi)

Motivován svojí láskou k Číně, znechucením nad Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a zločiny systému, jehož byl součástí, vyhlásil bývalý tajný agent veřejně své vystoupení z ČKS a naléhá na svoje kolegy, aby udělali to samé.

Pan Li Fengzhi, bývalý důstojník zpravodajské služby Úřadu státní bezpečnosti (USB), oznámil 4. března 2009 svoje vystoupení z ČKS a přidal se tak k více než padesáti milionům dalších, kteří veřejně odsoudili zločiny ČKS a vystoupili ze strany a jejích přidružených organizací.

Li, který nyní žije ve Spojených státech, říká, že od chvíle, co se rozhodl odejít z postu důstojníka zpravodajské služby USB, jej ČKS neustále obtěžuje a je mu vyhrožováno. Obtěžování mu však nemůže zabránit v jeho konečném rozhodnutí veřejně vystoupit z ČKS.

„K mému rozhodní veřejně vystoupit z ČKS vedl mé svědomí ten nejdůležitější důvod ze všech,“ řekl pan Li. „Vystoupení z ČKS je skutečně vlasteneckým skutkem a snahou o záchranu Číny. Povstat proti ČKS je nejlepším způsobem, jak ukázat svoji loajalitu k mé vlasti.“

Otec pana Li, Li Shuchen, inženýr na penzi, také vystoupil z ČKS nějaký čas před tím a dodal mu odvahu, aby odvážně odsoudil ČKS z důvodu spravedlnosti a svobody.

„Nikdo s pozadím, jako je to moje, zatím ČKS veřejně neodsoudil,“ řekl Li. „Jsem rád, že mohu být tím prvním. Někdo musí být první. Všechno, co si přeji, je, aby to, co teď dělám, pomohlo, inspirovalo a povzbudilo ostatní lidi.“

Li apeluje na lidi uvnitř ČKS včetně jeho bývalých kolegů ve státním bezpečnostním systému, aby si uvědomili zlou povahu ČKS a její přicházející kolaps a odtrhli se od ní, než bude příliš pozdě.

Vystoupení z ČKS

Certifikát o vystoupení z ČKS s podpisem pana Li Fengzhiho. (Fotografii poskytlo globální centrum pro vystupování z ČKS)
Certifikát o vystoupení z ČKS s podpisem pana Li Fengzhiho. (Fotografii poskytlo globální centrum pro vystupování z ČKS)

V prohlášení o svém vystoupení z ČKS pan Li napsal: „Od chvíle svého založení jednala ČKS proti univerzálním lidským morálním hodnotám. Svojí diktaturou potlačuje ČKS lidská práva a zbavuje čínské lidi všech jejich práv na svobodu a demokracii.

ČKS neúnavně podvádí lidi bezostyšnými lžemi a nestoudně ničí původní čínskou kulturu. Je příčinou mnoha dnešních sociálních, ekonomických a morálních krizí v Číně. Pronásledování neozbrojených lidí, kteří pracují na venkově, věřících a disidentů je každým dnem horší.

Diktát ČKS se stal dlouhodobou překážkou pro rozvoj a pokrok Číny. Proto tedy slavnostně prohlašuji, že vystupuji z ČKS a všech jejích přidružených organizací na podporu svědomitých organizací a svědomitých lidí, jako je můj otec, jakož i těch, kteří byli a stále jsou pronásledováni, potlačováni z rukou ČKS. Doufám, že moje rozhodnutí probudí další lidi se svědomím.“

Pan Li řekl, že ztratil poslední iluze, které o ČKS měl, a uvědomil si, že spěje ke své zkáze. „Naprosto souhlasím se stanovisky 9 komentářů ke komunistické straně,“ řekl pan Li. „Nová Čína může vyrůst jen po odstranění ČKS.“

Nemohu dále mlčet


Pan Li o svém vystoupení řekl: „Když jsem se rozhodl opustit národní bezpečnostní systém, věděl jsem, že se budu muset vzdát mnoha věcí. Už jsem prostě nemohl déle mlčet. Utrpení, které ty oběti zažívaly, se hluboce zapsalo do mého srdce.

Měl bych poděkovat svému otci za to, že mi pomohl pochopit zlou povahu ČKS. Uvědomil jsem si, že je to právě ČKS, co brání Číně v rozvoji. Už nechci s vystoupením dále čekat, ačkoliv je to pro mě dost těžké rozhodnutí.

Mohu se tím dostat do nebezpečné situace, ale doufám, že to, co udělám nějak pomůže ostatním. Myslím, že to stojí za to. Pokud mohu nějak pomoci, bude to pro mě největší odměnou.“

Article in English