Skořice je koření náročné na lidskou práci. Zdá se, že ale snižuje glykémii a zvyšuje citlivost těla na inzulín.  (cateringspecialist.com)
Skořice je koření náročné na lidskou práci. Zdá se, že ale snižuje glykémii a zvyšuje citlivost těla na inzulín. (cateringspecialist.com)

Jako všeobecné pravidlo platí, že věčná snaha o získání dlouhotrvajícího zdraví a vitality zajistí, že nám hladina cukru v krvi nestoupá tak vysoko. Jeden z názorů na toto téma je, že vysoká hladina krevního cukru zvyšuje glykosylaci v těle. Během glykosylace se cukr naváže na proteinové složky a zničí je. Komplikace glykosylace můžeme nejsnadněji najít u diabetiků, kde se to projeví poškozením různých částí těla, jako je sítnice, ledviny a nervy.

Pravidelní čtenáři mých článků vědí, že doporučuji relativně nízko-uhlohydrátovou dietu, obzvlášť pro diabetiky. Jídlo obsahující méně jednoduchých cukrů a škrobů může dělat zázraky a pomoci snižovat cukr v krvi. Ukázalo se, že nízko-uhlohydrátové diety mají schopnost držet diabetes pod kontrolou. V prosinci 2008 byl v Nutrition and Metabolism (Výživa a metabolismus) publikován článek  „Efekt nízko-uhlohydrátové a ketogenní diety, oproti dietě založené na nízkém glykemickém indexu při kontrole glykémie u diabetu 2. typu.“ (angl. “The Effect of a Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet Versus a Low-Glycemic Index Diet on Glycemic Control in Type 2 Diabetes,”)

Ale kromě snižování uhlohydrátů i ostatní přírodní přístupy mohou pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi, včetně používání vhodných doplňků stravy. Jednou z těchto přírodních látek, vykazujících tyto schopnosti, je skořice. Skořice je inzulínový sensibilátor, což znamená že pomáhá inzulínu dělat jeho práci. Jeden z hlavních úkolů inzulínu je snižování hladiny cukru v krvi. Před nedávnem někteří vědci z britské University v Thames Valley přišli s významnými důkazy v posudku nazvaném: „Potenciál skořice ve snižování glukózy v krvi u pacientů s diabetem 2. typu a inzulínovou rezistencí“ (angl. The potential of cinnamon to reduce blood glucose levels in patients with type 2 diabetes and insulin resistance,), vydané v prosinci 2009 v publikaci „Diabetes, obezita a metabolismus.“ (angl. Diabetes, Obesity, and Metabolism.)

Posudek se zabývá osmi studiemi. V pěti z nich byl efekt skořice na hladinu cukru v krvi sledován na pacientech s diabetem. Na zbylých třech byla skořice testována na pacientech bez diabetu.

Ve dvou studiích s diabetiky byl krevní cukr snížen při používání skořice ve srovnání s placebem. Jedna studie ukázala pokles 18-29% krevního cukru nalačno, druhá ukázala pokles kolem 10%.

Jedna z nediabetických studií prokázala pokles krevního cukru nalačno o 8,4%. Autoři tohoto posudku vyvodili: „ Zatímco definitivní závěr nemůže být koncipován tak, že by skořice byla používána jako terapie diabetu, má vlastnosti, které snižují hladinu cukru v krvi a potenciál ke snížení glykémie po jídle. Potvrzení možné souvislosti mezi  základním FBG (fasting blood glukose = krevním cukrem nalačno) a redukcí krevního cukru a určení možného snížení patogenních diabetických komplikací s používáním skořicových doplňků vyžaduje další výzkum.“

Další podpora myšlenky, že skořice by mohla být součástí léčby diabetu, přišla s nedávnou studií nazvanou „Účinnost skořice na snižování hemoglobinu A1c(HbA1c) u pacientů s diabetem 2. typu: kontrolovaná zkouška náhodnou metodou.“ (Effectiveness of cinnamon for lowering hemoglobin A1c (HbA1c) in patients with type 2 diabetes: a randomized, controlled trial) V této studii, která byla vydána v listopadu 2009 Deníkem americké rodinné medicíny (Journal of the American Board of Family) se píše, že diabetes 2. typu byl léčen jedním gramem skořice denně, po devadesát dní. HbA1c byl použit na měření hladiny krevního cukru během těchto tří měsíců. Podávání skořice společně se standardní diabetickou léčbou zaznamenalo statisticky významnou redukci hodnot HbA1c. U pacientů přijímajících pouze standardní diabetickou léčbu k tomu nedošlo.

Tato studie je omezována faktem, že tu nebyla žádná placebo skupina (skupina užívající placebo medikaci) spolu se standardní terapií.  I tak zřejmě podporuje myšlenku, že skořice pomáhá zklidnit hladinu cukru v krvi.

Dr. John Briffa je londýnský lékař a autor se zájmem o výživu a přírodní medicínu. Jeho webová stránka je Drbriffa.com.

Article in English