Omega-3 tuky sú hojne zastúpené v rybách ako losos, makrela, sleď, pstruh a sardinky. (ilustrační foto: Jiří Sojka/wikipedia/ licence)
Omega-3 tuky sú hojne zastúpené v rybách ako losos, makrela, sleď, pstruh a sardinky. (ilustrační foto: Jiří Sojka/wikipedia/ licence)

Niet pochýb o tom, že jedlo môže mať vplyv na funkciu mozgu. Napríklad kofeín môže pozdvihnúť psychickú energiu a bdelosť, zatiaľ čo zmena obsahu cukru v krvi môže mať opačný účinok.

Ďalším dôležitým výživovým faktorom pri mentálnej funkcii sú omega 3-tuky, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v mastných rybách ako losos, makrela, sleď, pstruh a sardinky. Tieto tuky boli v epidemiologických štúdiách spojené so zníženým rizikom demencie a depresie.

Avšak epidemologické štúdiá nám v skutočnosti môžu povedať len o asociáciách medzi vecami a nie sú užitočné, pokiaľ ide o určenie, či jedna vec spôsobuje druhú. Epidemiologické štúdie nám nemôžu povedať, či nízky obsah omega-3 tukov v tele a mozgu spôsobujú depresiu. Ani nám nemôžu povedať, či zvýšenie obsahu omega-3 tukov môže mať antidepresívne účinky.

Čo je potrebné, sú intervenčné štúdie, najlepšie kontrolované placebom. Pri nich je jedincom náhodne pridelená liečba, ktorá sa testuje (napríklad omega-3 tuky) alebo placebo (neaktívny liek). Štatisticky významný rozdiel v účinkoch týchto dvoch typov liečby (čo sa týka depresívnych symptómov) poskytuje jasný dôkaz, že nedostatok omega-3 tukov môže spôsobiť depresiu, a preto môžu mať omega-3 tuky skutočne antidepresívny účinok.

V nedávnej správe Cambridgeských výskumníkov publikovanej v októbri 2009 v Žurnáli amerického združenia pre výživu sa zistilo, že z dvoch hlavných foriem omega 3-tukov v rybách - EPA a DHA, iba EPA preukázala antidepresívne účinky.

V nedávnej štúdii publikovanej vo februárovom vydaní Žurnálu amerického združenia pre výživu boli opäť merané potenciálne antidepresívne účinky omega-3 tukov. V tejto štúdii boli cieľovou liečebnou skupinou depresívne ženy medzi 66 a 95 rokov.

Ženy v tejto skupine boli liečené omega-3 doplnkami alebo placebom osem týždňov. Omega-3 doplnky obsahovali celkovo 2.5 gramov tuku, z čoho 1, 67 gramov bolo EPA, zatiaľ čo zvyšok bol vo forme DHA.

Na konci štúdie v porovnaní so ženami, ktoré brali placebo, sa u tých,  ktoré brali omega-3 doplnky výrazne zredukovali symptómy depresie merané Geriatrickou škálou depresie. Fyzická a mentálna funkcia meraná krátkou formou 36 bodovej zdravotnej prehliadky sa v tejto skupine taktiež zlepšila.

Je to teda ďalší dôkaz, že dopĺňanie omega-3 tukov má skutočne antidepresívne účinky. Účinok bol tiež pomerne rýchly.

Pravidelný príjem mastných rýb je jedným zo spôsobov, ako pomôcť zaistiť nášmu telu a mozgu prísun omega-3 tukov. Doplnky sú ďalšou možnosťou.

Hoci niektoré dôkazy pripisujú antidepresívne účinky omega-3 tukov konkrétne mastnej kyseline EPA, ja odporúčam obe - EPA i DHA, keďže DHA môže byť užitočná  i mimo depresie -  znižuje totiž predovšetkým riziko demencie.

Dr. John Briffa je lekárom v Londýne a autorom so záujmom o výživu a prírodnú medicínu. Jeho web stránka je Drbriffa.com.