Odklízení následků ničivých požárů. (Artem/ kr4gin/ flickr.com)
Odklízení následků ničivých požárů. (Artem/ kr4gin/ flickr.com)

Lesní požáry v roce 2010 v Ruské federaci se staly tragédií pro tisíce občanů. Plocha, která byla požáry zasažena, představuje 1,6 milionů ha. Požáry zuří každým rokem a jsou čím dál děsivější. Ten největší byl v roce

1972, kdy shořelo 4,5 milionů ha lesa, což je více než polovina rozlohy České republiky.

Ve většině případů se oheň šířil z lesa a zasáhl i obydlené části. Připomeňme si požár dne 29. 7. 2010 ve vesnici Mochovo, v Luchovickém rajóně Moskevské oblasti. Při požáru zde zemřelo patnáct lidí a nyní probíhá vyšetřování trestných činů a jeho příčin z důvodů nepřijetí včasných opatření nadřízenými orgány.

Za několik minut shořelo patnáct zděných domů a další byly poškozeny. Oheň byl tak rychlý, že ani srny nestačily utéci. Stopadesát lidí zůstalo bez přístřeší. Vesnici nikdo nehasil a nebyla přijata ani žádná opatření pro evakuaci lidí. Oheň se k vesnici přiblížil v průběhu tří hodin a ti co se nemohli sami pohybovat, uhořeli. Podle slov občanů ani v jedné vesnici Moskevské oblasti nebyla přijata protipožární opatření. Ve vesnici Beloomutovo s 6,5 tisíci obyvateli je požární útvar, který má současně chránit i vesnici Mochovo.

Když se požár blížil k vesnici, vesničané prosili o pomoc úřady Luchovického rajónu Moskevské oblasti, ale nebylo jim vyhověno. Nebyl nikdo, kdo by si to vzal na starost. Nezůstalo jim nic jiného, než aby si pomohli vlastními silami. Je třeba říci, že v této oblasti již dva měsíce hořela rašeliniště a les. Požár, který zničil vesnici, byl toho dne již druhým. Ten první dohořel těsně před ním. Mochovo shořelo za třináct minut. V době požáru v něm bylo třista padesát sedm obyvatel. Zda se obnoví život ve vesnici, o tom se lze jen dohadovat. Z místa zůstalo holé spáleniště a napravování škod rozhodně nebude jednoduché.

Vláda Ruské federace se rozhodla nabídnout pomoc lidem postižených požárem finanční podporou, výstavbou nových domů a obnovou občanských center. Navrhla rovněž provést výsadbu nových lesů. Řešení rozvoje lesa a jeho průmyslového využití u "kulatého stolu" dne 29. 9. 2010 se zúčastnil i předseda vlády. Pro obnovu lesního hospodářství a na požární bezpečnost byla vydělena částka 8,5 mld Rbl.

Podle vládních údajů přišlo o bydlení 2 201 rodin. Finanční pomoc byla stanovena ve výši 10 tis Rbl na každého postiženého, na výstavbu nového obydlí 2 mil Rbl a rodinám zemřelých 1 mil Rbl. Celkem bylo vyčleněno 5 mld Rbl.

Hrubá stavba domů pro postižené byla dokončena na 75% a předání hotových staveb uživatelům ve 14% z celkového počtu 2 133 domů.

Pan ministr S. K. Šojgu, který zastává post ministra pro civilní obranu, zahrnujíc i řešení mimořádných situací a následků živelných pohrom, v dokladu o likvidaci následků požádal premiéra Ruské federace, aby vydal příkaz pro vytvoření normativů a krizové situace v rámci Ruské federace, neboť systém je postaven pouze pro případ války, a ne pro mírovou dobu.

Je třeba dodat, že pan ministr Šojgu je na postu ministerstva od roku 1994, je generálem armády, hrdinou Ruské federace a nositelem vyznamenání "Zasloužilý zachránce Ruské federace ".

Zdroj: Gazeta.ru, premier.gov.ru