20110809_zeleznice
Ilustr. foto. (Flickr.com/macieklew)

Vláda se koncem minulého měsíce rozhodla snížit dotace krajům na osobní železniční dopravu o 600 milionů na rok. Krajům se to ale nelíbí a jsou připraveny své dotace bránit.

„Praha neuvažuje o snižování rozsahu objednávky železniční dopravy, neboť jsme na této dopravě mezi Prahou a Středočeským krajem závislí. Jiná varianta, než nechat objednávku těchto služeb tak, jak je, neexistuje, neboť by znamenala zahlcení města kolonami automobilů," uvádí v tiskové zprávě první náměstek primátora hlavního města Prahy Karel Březina.

Podle krajů nejsou dotace na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou příspěvkem nad rámec zákona, ale nutností. „Kraje budou nuceny hledat rezervy ve svých rozpočtech nebo budou redukovat počet spojů, které si u nás objednají," sdělil Velké Epoše tiskový mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Komise Rady asociace krajů ČR pro dopravu se dopisem obrátily na premiéra Petra Nečase, ministra dopravy Pavla Dobeše a ministra financí Miroslava Kalouska. Upozorňují na to, že jimi navrhované škrty by ohrozily zaměstnanost tisíce lidí.

Kraje jsou rozhodnuté trvat na plnění memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti železniční osobní dopravou, které uzavřela ještě Fischerova vláda s hejtmany jednotlivých krajů na dobu deseti let. Platí tudíž do konce roku 2019. Asociace tvrdí, že pokud vláda nebude na tuto smlouvu brát zřetel, bude její plnění vymáhat soudní cestou. Na což by vláda přistoupila také: „Pokud vzniknou s kraji spory o právní závaznost předmětného memoranda, lze jen obecně konstatovat, že konečné rozhodnutí může učinit pouze příslušný soud," sdělilo ministerstvo financí.

„Vláda již 20. července odsouhlasila snížení příspěvku na osobní železniční  přepravu o 600 miliónů korun. Ministerstvo dopravy nemůže rozporovat rozhodnutí vlády České republiky," komentuje situaci tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

Vláda ještě podle Ministerstva financí čeká na schválení škrtů od Ministerstva dopravy: „Ministr dopravy má (do konce srpna - pozn. redakce) posoudit veškeré náležitosti a souvislosti spojené se závazkem, který plyne z 'Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou', které uzavřela předchozí vláda s jednotlivými kraji, tedy včetně posouzení jeho právní závaznosti," uvedlo pro Velkou Epochu ministerstvo financí.

Tento krok vláda posvětila na svém zasedání 20. července, kde schválovala výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 37 miliard korun. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 10 miliard oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012.

Vláda současně rozhodla omezit čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu dopravy na částku 3,74 miliard korun. Toto snížení představuje téměř 50% propad oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Je tedy nutné vyčlenit národní zdroje na spolufinancování prostředků EU, což znamená zkrácení národního rámce o 13 miliard korun. Toto řešení představuje pokles o 27% z původně slíbených prostředků, na které byly vybrány stavby k realizaci.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Jakuba Ptačinského je pravděpodobné, že kvůli těmto opatřením nebude Česká republika schopna od roku 2014 začít efektivně čerpat finanční podporu EU.