Les nebo dřevo?

20110826_sumava
Holiny - Snímek satelitní mapy právě vykácených oblastí z 1. chráněné zóny. (Hnutí Duha)

Po setkání zástupců všech stran, na jednání o Národním parku Šumava 24. 8., tj. zástupců krajů, starostů, vědecké obce, zástupců sdružení Zachraňme Šumavu, ŠumavaPro a Rady Národního parku Šumava i představitelů politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně, po tříhodinové diskuzi s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou dospěli k dílčímu výsledku: budoucnost Národního parku Šumava je v jasně stanovených pravidlech a racionálních argumentech. Diskuze se týkala návrhu zákona o NPŠ a účastníci se shodli na tom, že udržitelná a efektivní péče o park musí stát na racionálních argumentech, které budou uvozovat jasně daná pravidla.

„Naše snaha i smysl tohoto setkání je říct si, jak mají vypadat pravidla v parku, aby nemohlo docházet k situacím, kdy nový ministr životního prostředí nebo nový ředitel totálně změní celý pohled na park a jeho představu o něm,“ řekl ministr Tomáš Chalupa. S výsledkem tříhodinového jednání byl ministr Chalupa spokojen.

„Debata to byla klidná. Jsme na dobré cestě, i když zatím nejsme připraveni nový zákon zpracovat,” řekl Chalupa s tím, že další schůzka u kulatého stolu bude v polovině září. Podle ministra se při debatě podařilo shodnout například na tom, že národní park zůstane nadále příspěvkovou organizací s jedním sídlem a nebude se nijak štěpit, jak si představoval Plzeňský kraj. Vzniknout má také devítičlenný výbor složený z lidí z ministerstva, obcí, kraje, odborníků, který bude o celé řadě změn v parku rozhodovat. Členem tohoto výboru by měl být i ředitel parku,” upřesňuje podle Lidových novin ministr Chalupa.

Zásadní problémy upřesnění ochranných zón...

...však zůstaly bez domluvy. Například takzvaná zonace, tedy jasné určení prvních – bezzásahových zón - a zón, které se časem bezzásahovými stanou.

„Otevřených otázek zůstává stále celá řada. Třeba specifikování map. Součástí nového zákona by měla být i konkrétní síť existujících cest, což také nebude jednoduché. Do dvou týdnů máme ministerstvu předložit připomínky, se kterými se bude pracovat,” podotkl podlle Lidovek Tomáš Jirsa z iniciativy Zachraňte Šumavu.

Aktivisté z Hnutí Duha, kteří o změnu zákona a pravidel platících v národním parku usilují především, na jednání přítomni nebyli.

„Budeme během dalšího projednávání prosazovat takový zákon, který turistům zaručí pečlivou ochranu horské přírody a místním obcím prosperitu. Zákon také musí zabránit živelné výstavbě v parku a uchránit Šumavu před developerskými projekty,” řekl za Hnutí Duha Jaromír Bláha.

„Nikdo nemá zájem dupat v tetřevích vejcích. Musíme ale při úpravě vstupu veřejnosti do parku vycházet z reálného života, to znamená omezovat pohyb lidí jen tam, kde je to možné podložit racionálními argumenty. Park má sloužit lidem a my chceme limitovat pohyb jeho návštěvníků co nejméně. Otázka časového i lokálního omezování by měla navíc být řešena flexibilně,“ vysvětlil ministr Tomáš Chalupa.

Na návrh ministra životního prostředí by měl o šumavském parku rozhodovat devítičlenný výbor, nikoliv široká rada.

Výbor má být složen ze zástupce ministerstva, ředitele parku, dvou zástupců obcí, dvou reprezentantů krajů a třech vědců. Jeden by měl být lesník, jeden environmentalista a jeden z Akademie věd ČR, uvedl ministr Chalupa.

K dalším jednáním se zúčastnění zástupci sejdou opět v polovině září.

 

Související články:

Blokáda Šumavy: Česká republika má k vyzrálým demokraciím ještě daleko

Šumava - Navzdory protestům se kácí dál