20110928_sumava
Holiny - Snímek satelitní mapy právě vykácených oblastí z 1. chráněné zóny. (Hnutí Duha)

Mediální zájem o kácení v chráněné zóně na Šumavě pomalu utichá, ale v návaznosti na situaci, která tam nastala v průběhu léta, není od věci si znovu připomenout, že otázka o zachování přírodního bohatství anebo krátkodobého zisku zůstává nadále aktuální.

 

Proč?

 

Kníže Karel Schwarzenberg: „Nejdřív jsme odtud vyhnali původní obyvatele a pak jsme Šumavu proměnili v prostor, kde se loví a střílejí utíkající lidé. Nastěhovat se sem dovolili jen spolehlivým občanům, a to dodnes ovlivňuje zdejší populaci. Vztah k domovu a přírodnímu okolí se utváří po generace a u některých občanů není ještě dostatečně pevný. Mnozí ze zdejších lidí by raději dali přednost jakémukoli jinému podnikání než aktivitám v návaznosti na chráněnou přírodu. Na ochranáře se dívají nevraživě. Lidé, kteří chtějí uchránit národní park, často žijí jinde." (www.ceskapozice.cz)


„Díky naší přítomnosti bylo nutné přistoupit v našem okolí místo ke kácení k odkorňování nastojato; je to metoda šetrnější k životnímu prostředí – ze stojících stromů se oloupe kůra, tím následně dojde k odumření larev kůrovce, avšak nikoliv ke vzniku holin. Odkorňovači, kteří tuto práci prováděli, si stěžovali, že práci dělají zbytečně, neboť kůrovec je napaden houbami a plísní, které ho zahubily. Ke zničení kůrovce by tudíž došlo i v případě, pokud by nebyl proveden žádný lidský zákrok a les byl ponechán lesu. Tuto informaci potvrdil i sám Stráský a i přestože tím pominul důvod ke kácení (ohrožení kůrovcem se nekoná), pokračovalo to i nadále. Člověk se jen musí ptát, proč..," uvádí na stránkách Greenpeace Lenka Pipková - lezkyně na blokádě u Ptačího potoka.

 

Renata Placková, účastnice blokády:

„Poměrně často jsem se setkávala se značnou nekompetentností policistů - někteří nebyli s to zargumentovat, proč přistupují k tomu kterému zákroku, na základě čeho  nás legitimují či odvádí. ... Přítomný "Antikonfliktní tým" rozhodně nepřispíval k uklidnění situace, jeho pracovníci zjevně nemají žádné zkušenosti či vzdělání v mediaci a řešení či předcházení konfliktů, byli to prostě další policisté (převážně tedy policistky) v signálních vestách. 

Další velký problém - opět mnohokrát zdokumentovaný - je opakované odmítnutí přijetí oznámení o podezření na spáchání trestného činu přímo na místě a zajištění důkazů (týkalo se to oznámení o kácení stromů nenapadených kůrovcem a jejich zdokumentování (zajištění důkazů) předtím, než budou stromy odkorněny (a důkazy se zničí). Policisté v lese se i po několika týdnech jen s obtížemi orientovali (neměli mapy ani GPS navigaci), často vázla jejich komunikace kvůli nefungujícím vysílačkám či mobilům.

..Jsem přesvědčena o tom, že pokud stát porušuje takto hrubým způsobem vlastní zákony, je nutné se proti tomu postavit - a to tady a teď. Co se týče právního pozadí blokády (proč jsme tam byli a které zákony byly správou NPŠ porušeny), je vše velmi dobře popsáno na webu www.sumavapro.cz. „

Na www.sumavapro.cz  "těžký život Šumaváků" sděluje:

Žijeme 14 let na Prášilech co by nájemci chaty KČT. To, co se děje na Šumavě, je legální drancování přírody. Když jsme v loni sháněli dříví na topení, přivezli nám ho až z Nové Pece-9Okm. Doprava byla dražší než cena dříví. A v pondělí to vše vypuklo. Oteplilo se a denně Prášilami projelo cca 25-3O plně naložených aut, směr Německo, Rakousko a něco k nám a zbytek Slovensko. Taková je dnešní situace. Když k nám přijedou turisté po nějakém čase, tak jen brečí. Uzavřené stezky kvůli ochraně tetřeva. Pešky se tam nesmí, ale těžká technika ano!!!

 

(konec 1. dílu - úvod)

Čtěte 2. díl