20111014_sen
Sny mají už malé děti a vyprávějí je od chvíle, kdy si je začínají uvědomovat. (Ilustr. foto./ Wikimedia Commons)

Sny mají už malé děti a vyprávějí je od chvíle, kdy si je začínají uvědomovat.

"Mami, už se mně ty obrázky proměnily," vykládal mi kdysi čtyřletý syn, jak vidí "obrázky" ve své hlavě.

Někteří dospělí zavrhují sny jako nesmyslné, jiní se naopak možná příliš horlivě zabývají výkladem snu podle snářů. Někdo tvrdí, že se mu nic nezdá - lidé si nepamatují své sny.

V minulosti, když byl člověk ještě sběračem kořínků anebo lovcem, padl večer unaven ve své jeskyni na zem a usnul zaslouženým spánkem. A pravděpodobně měl i své sny. Ať chcete nebo nechcete, sny provázejí lidstvo během spánku od pradávna.

"… v duši existují věci, které nevytvářím já, nýbrž které vytvářejí samy sebe a mají svůj vlastní život." K. G. Jung

 

Člověk stráví spánkem třetinu života

Když člověk usne, sny vycházejí z jeho podvědomí. Sny se mohou stát vnitřní odpovědí na vnější události.

Sen promlouvá symbolickou řečí, ve snu není vše podle skutečnosti. Některé symboly ve snech jsou všeobecně uznané jako univerzální, avšak spíše platí, že symbol ve snu by si měl každý odhalit sám, protože nejlépe by měl znát každý sám sebe. Teoreticky by to tak mělo být, avšak lidé často sami sebe dobře neznají. Jak je to možné? V průběhu dne za bdění používají lidé nejen společenské konvence, ale nasazují si různé masky a mimikry, na které si zvykli už tak, že si to neuvědomují. Ve snu však zmizí zábrany a promluví řeč symbolů, které se vztahují pouze ke snícímu samému.

Jednou z mých nejhlubších zkušeností je, jak je nevědomí lidem cizí,“ potvrzuje psycholog C. G. Jung

 

Vědecká disciplína zabývající se sny se nazývá oneirologie

Zakladatelem moderní západní analýzy snů byl v Čechách narozený psycholog Sigmund Freud, který tvrdil, že výklad snů je královskou cestou k poznání nevědomých aktivit mysli.

Člověk žije ve dvou světech - ve světě bdění s jeho zákonitostmi a logikou, a ve snění, kde jsou smazány hranice mezi časy - minulostí, přítomností a budoucností - a kde schází logika. Ve snu je možné zažít fantastické události a sen také bývá doprovázen hlubšími emocemi.

Sny - fascinující řeč naší duše

Sny věštecké

… budoucnost se v nevědomí dlouho připravuje, a proto ji mohou jasnozřiví lidé vytušit už dlouho předem. C. G. Jung

Kromě běžných snů se zdají sny, které bývají označovány jako věštecké. Stává se, že se člověku skutečně zdál po tři noci stejný sen, který se vyplnil, např. úmrtí v rodině. Někteří psychologové stále tvrdí, že je to pouhá náhoda, což ovšem nepodává uspokojivé vysvětlení.

Uveďme příklad. Jistá matka čtyř dětí viděla ve snu opakovaně jednu ze svých dcer "ležet v krvi". Byla tím zneklidněná, ale nevěděla, co počít.

Za několik dnů její malá dcera tragicky zahynula. Takových příkladů lze nalézt tisíce.

Může tuto "náhodu" vysvětlit Jungova teorie synchronicity?

(Synchronicita- vztah smysluplné nekauzální koincidence - časového souběhu dvou či více událostí. Pojem zavedl C. G. Jung pro jevy různého řádu, které spolu sice kauzálně nesouvisejí, mají však stejný nebo podobný obsahový smysl a člověk, jemuž se přihodí, jim přikládá velký význam.)


Noční můry a děsy

mediaspin.com
Sen promlouvá symbolickou řečí, ve snu není vše podle skutečnosti.  (mediaspin.com)

Podle výzkumu je snícímu příjemná pouhá menšina snů, většina snů bývá spíše nepříjemná nebo varující.

Mezi hodně nepříjemné sny patří noční můry a děsy. Některé se vyskytují pouze v dětství, někdy však provázejí člověka celý život, zejména pokud pro ně nenachází řešení. Někdy zažívají spáči během snění velmi silné emoce; strašidelné nebo znepokojivé sny bývají označovány jako noční můry a noční děsy.

Noční děs se dostavuje krátce po usnutí - člověk je náhle vytržen ze spánku, což je spojeno s velkým úlekem a pocitem úzkosti. Noční děs bývá spojen s krátkým děsivým snem. Tento problém postihuje zejména malé děti. Po probuzení vnímá dítě hlasy rodičů zkresleně, takže je lepší u dítěte pobýt a čekat, až se pomalu probudí do skutečnosti.

Noční můra však trvá mnohem déle, je to zlý sen, který sužuje spícího během spánku, má bohatší obsah a nevede nutně k probuzení spícího. I lidé, kteří jsou ve dne úspěšní a milovaní, mají noční můry. Někdy jsou noční můrou postiženi celá léta a neklidným spánkem bývají vyčerpáni. Dobrá rada se hledá těžko, přesto však by člověk sužovaný tímto druhem snu měl hledat řešení, ať už u psychologa anebo zkusit některou dostupnou kultivační disciplínu, aby mohl poznat sám sebe. Je potvrzeno, že jakmile člověk dokáže svůj probmém pojmenovat, má jej z poloviny vyřešený.

 

Symbolický výklad snů

Dovedete si představit, jak po ránu luštíte svoje zápisky, které jste si v noci naškrábali mezi snem a spánkem? Pokud chcete skutečně najít cestu k sobě, je dobré si dlouhodobě sny zapisovat. Při tomto postupu je předmětem zkoumání obsah snu jako celku. Obvykle se pohlíží na události, které se ve snu odehrály, v kontextu skutečné - reálné situace. Sen přináší informace z hlubin našeho vědomí, které někdo nazývá nevědomím. Protože přítomnost se vztahuje k budoucnosti, může sen nahlížet do budoucnosti...

Jan Evangelista Purkyně by v 19. století odpověděl příměrem: „Sny jsou soukromá posluhovačka, která uvádí do pořádku naše zaprášené a zaneřáděné soukromí.“

Podle Dr. Jany Heffernanové může symboly svého snu vysvětlit především sám snící, což předpokládá, že chce poznat sebe sama. Zdá se, že výklad snů je spojen s úklidem duše a poznáním sebe samotného.

Jisté náboženství tvrdí, že sen je jako dopis a měl by se přečíst. Děje a situace v sobě ukrývají významy, které napomáhají k upřesnění vlastních tužeb a přání, takže sny jsou minimálně jakýmsi vzkazem duše.

V duchovní literatuře se uvádí, že "Pokud jde o sny, žádný mistr qigongu není ochoten je vysvětlit." (Zhuan Falun)

Lékařská věda tvrdí, že sen se zdál proto, že se odehrávají změny v mozkové kůře. Je však možné, že lékařská věda si zde plete následek s příčinou. Mozková kůra může procházet změnami až následkem sněného snu. Nebo co myslíte vy?

Nakonec vás pozveme do kina - na sen. Velice výstižně pojednává o snech film Inception - Počátek. V ději se pracuje s několika úrovněmi snu, od povrchní po hlubokou. Nakonec se vám může stát, že zažijete sen ve snu, nebo dokonce budete spát po desetiletí...

Související články:

Recenze na film: Počátek/ Inception - hluboko do říše snů a dimenzí lidské mysli

Výzkum: Sny se stávají skutečností - lidská mysl formuje hmotu

Britským vedcom sa podarilo umelo vyvolať astrálne cestovanie