Po zveřejnění žaloby nabídlo několik dalších osobností a společností Fondu proti korupci svoji morální a finanční podporu.

Předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. (NFPK)

„Věřím, že rozkrytí této kauzy znejistí podvodníky v naší zemi a především povzbudí všechny, kteří se snaží bojovat s korupcí," řekl předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. (NFPK)

„Nadační fond proti korupci je pro veřejnost symbolem boje proti korupci. Proto není náhoda, že právě skupina podezřelá z korupce se snaží o jeho likvidaci,“ řekl Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. poté, co advokátní kancelář Šachta & Partners zveřejnila, že podává žalobu na Nadační fond pro boj proti korupci (NFPK).

Advokátní kancelář Šachta & Partners se snaží o zrušení NFPK, protože se podle nich zpronevěřil svému účelu.

Stanovy NFPK uvádějí, že byl zřízen, aby podporoval a přispíval k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podporoval odhaloval korupční činnost ve veřejné správě a podporoval projekty odhalující korupci.

Před nedávnem se NFPK důrazně ohradila vůči mediálním útokům advokátní kanceláře Šachta & Partners proti členovi správní rady fondu Karlu Randákovi. „Cílem aktivit advokátní kanceláře Šachta & Partners, figurující mimo jiné v kauze korupce v DPP odhalené fondem, je ochromit slibně nastartovanou činnost fondu,“ uvedla správní rada NFPK v reakci na vznesená obvinění.

NFPK v minulých týdnech pomohl odhalit a zdokumentovat podezření z korupce v Dopravním podniku hl. města Prahy. Advokátní kancelář Šachta & Partners je podle NFPK napojená na lobbistu  Iva Rittiga a hraje v těchto kauzách klíčovou roli.

 

Tisková konference - Krádež více než 100 milionů korun?


Korupční kauzy sledované NFPK v dopravních podnicích HMP


"Žijeme v právním státě - prokáže-li Šachta & Partners pochybení NFPK proti etickým a demokratickým hodnotám (na což jsem upřímně zvědav), pak se stane, co se má stát. Do té doby celou záležitost považuji za mediální kouřovou clonu," uvedl po obvinění Jiří Skuhrovec, předseda Centra aplikované ekonomie, o.s..

 

NFPK zveřejnil informace, že veřejnou zakázku s názvem Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, publikovanou v Obchodním věstníku 11. 6. 2008, původně získalo konsorcium firem Saab Czech s.r.o. a AŽD Praha s.r.o. (dále jen AŽD). V březnu 2009 ovšem firma AŽD uzavřela smlouvu o dílo s firmou AMUXALO CORPORATION LIMITED, která měla být subdodavatelem AŽD a za svou práci měla dostat odměnu v předběžné výši 100 milionů korun. Ve stejný den společnost AMUXALO CORPORATION LIMITED smlouvu „přeprodala“ za 30 milionů firmě Balkan-SAST EOOD, jejímž stoprocentním vlastníkem je společnost AŽD. Smluvní kruh se uzavírá, 70 milionů zůstává ve vzduchoprázdnu, respektive na účtu firmy AMUXALO CORPORATION LIMITED.

Nadační fond proti korupci uvedl, že na této kauze dokumentuje jeden z modelů tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Koncem roku 2011 také NFPK odhalil, že za kauzou Předražené jízdenky Dopravního podniku hlavního města Prahy stojí lobbista Ivo Rittig. Celou akci Podle NFPK připravila skupina lidí z prostředí advokátní kanceláře Šachta & Partners, v.o.s., která zajišťuje právní služby Ivu Rittigovi.

NFPK uvedl v tiskové zprávě, že aby společnost Neograph, a.s. získala zakázku na dodání jízdenek Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, musela roku 2007 přistoupit na podmínku, že vztah mezi ní a dopravním podnikem bude zajišťovat zprostředkovatelská firma Cokeville Assets Inc. z Britských Panenských ostrovů. Té se společnost Neograph zavázala platit 17 haléřů za jeden lístek. Nic za to přitom nedostávala. V praxi to probíhalo tak, že dopravní podnik zaplatil 34 haléřů za jeden lístek společnosti Neograph, a.s., a ta z této částky předala 17 haléřů firmě Cokeville Assets Inc. Mezi ní a lobbistou Ivem Rittigem přitom existuje konzultační a poradenská smlouva. Je tedy pravděpodobné, že konečným příjemcem 17 haléřů za jízdenku byl právě on. Celou akci připravila skupina lidí z prostředí advokátní kanceláře Šachta & Partners, v.o.s., která zajišťuje právní služby Ivu Rittigovi.

„Věřím, že rozkrytí této kauzy znejistí podvodníky v naší zemi a především povzbudí všechny, kteří se snaží bojovat s korupcí,“ řekl předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček.

Podání žaloby kanceláří Šachta & Partners považují členové NFPK a další pozorovatelé za zoufalý krok a pokus o odvedení pozornosti. "Žijeme v právním státě - prokáže-li Šachta & Partners pochybení NFPK proti etickým a demokratickým hodnotám (na což jsem upřímně zvědav), pak se stane co se má stát. Do té doby celou záležitost považuji za mediální kouřovou clonu," uvedl po obvinění Jiří Skuhrovec, předseda Centra aplikované ekonomie, o.s..