20120315-milan_kunc
Vitamin Attack, 2005. (© Milan Kunc)

 

Všetko o zlate v súčasnom výtvarnom umení prinesie výstava v priestoroch Dolného Belvederu, ktorú sprístupnili 15. marca vo Viedni. Výstava s názvom Zlato prezentuje početné exponáty 20. a 21. storočia, ktoré zapožičali zahraničné múzeá, prehliadku dopĺňa zbierka samotného múzea.

Historické využívanie zlatého podkladu v maľbe je tématizované na príkladných exponátoch z dejín výtvarného umenia. Počiatky dokladá portrét múmie z 2. storočia. Renesancia uprednostňovala výtvarné zobrazenia materiálov, pred jeho samotným používaním, zlato sa používalo v remeselnom umení a priestorovej dekorácii. Až obrazy Giandomenica Tiepola a Williama Blakea dokumentujú prvé využitie zlata v novodobom maliarstve. V 19. storočí bolo využitie zlata odsudzované ako „barbarský počin", ešte aj na prelome storočia sa často využívali náhradné materiály ako zlatá farba.

Až od polovice 20. storočia sa vlastnosti zlata začali postupne viac využívať na umeleckú produkciu. Výstava Zlato ukazuje vývoj využívania jasnožltého drahého kovu až po súčasnosť na príkladoch diel umelcov ako sú Willi Baumeister, James Lee Byars, Victor Vasarely, Sylvie Fleury, Richard Hamilton, Yves Klein, Imi Knoebel, Emil Orlik a Franz West. Ich výtvarné počiny poukazujú na fakt, že využívanie zlata v súčasnom umení nepodlieha žiadnym obsahovým, formálnym či štylistickým obmedzeniam.