20120316_jihlava
Budova LUŠ ukrývala historické trámy a pivovarské listiny. (Magistrát města Jihlava)

Vysočina – Jihlava - Během rozsáhlé rekonstrukce staré budovy Lidové školy umění na velkém jihlavském náměstí byly odhaleny staré a historicky cenné artefakty.

Již od loňského podzimu vyvezla firma z útrob objektu 160 tun sutin. Bylo odkryto rozsáhlé sklepení a v něm neuvěřitelně staré trámy, které se zde ve stabilním prostředí uchovaly. Archeologický průzkum určil jejich stáří na osm set let.

„Je to hmatatelný důkaz o stavebním rozvoji města v jeho nejstarší historii. Další nálezy ukazují, že budování města mělo velmi brzy svůj řád,“ vyjádřil se historik a radní města PhDr. Zdeněk Jaroš s odkazem na stavební řád udělený Jihlavě v roce 1270 králem Přemyslem Otakarem II.

Kromě toho bylo možno zde zkoumat, jaké nestandardní postupy byly použity při  předchozích přestavbách a opravách na stěnách domu. V právě zmíněném sklepení by měly vzniknout nové výstavní prostory.

20120316_jihlava2
Budova LUŠ ukrývala historické trámy a pivovarské listiny. (Magistrát města Jihlava)

V podlahách a zásypech se podařilo najít další zajímavosti, například fragmenty úředního potvrzení z 15. října 1740, které dovoluje jednomu z pivovarníků ve městě začít vařit pivo.

„Zajímavostí je, že pod potvrzením je podepsán David Mälzer, z němčiny tedy sladovník. Pán se jmenoval Sladovník a tuto práci i vykonával,“ uvedl historik Radim Gonda, který nalezené dokumenty zkoumal. V budově se našly i dokumenty z roku 1742, kdy Jihlavu obsadila saskopolská vojska.

Zatímco žáci LŠU využívají k výuce protější budovu bývalého hotelu Zlatá hvězda, objekt staré školy bude účelněji organizován. Vznikne v něm množství menších učeben, velký hudební sál, ateliér, zvukově izolované zkušebny bubeníků nebo nahrávací studio.

Investorem akce je město Jihlava s podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod.