20120405_ohen

Pohled od spodní části vykopávek ke vchodu do jeskyně Wonderwerk. (R. Yates)

Mezinárodní tým vědců odkryl v Jihoafrické republice důkazy o tom, že lidé v době kamenné používali oheň už před jedním milionem let.

Mikroskopické pozůstatky dřevěného popela se našly v usazenině v jeskyni Wonderwerk, poblíž pouště Kalahari. Popel se nacházel vedle kamenných nástrojů a spálených kostí.

"Wonderwerk" znamená v afrikánštině zázrak. Samotná jeskyně je rozhlehlá, o délce 139 metrů. Má se za to, že patří k jedněm z nejdéle obydlených jeskyní světa. Důkazy svědčí o tom, že ji naši předkové používali jako útočiště už před dvěma miliony let.

Předchozí vykopávky poskytly vědcům řadu informací o obyvatelích Wonderwerku, tento nový objev však posouvá časovou linii používání ohně o nějakých 300 tisíc let nazpět, vysvětlil Michael Chazan z Univerzity Toronto. Zdá se, že jak dřevo, tak ohořelé kosti byly spáleny na místě a do jeskyně je nepřinesl ani vítr ani voda. Rovněž podlaha v jeskyni změnila barvu, což svědčí o přítomnosti ohně.

„Dopad tepelné úpravy stravy je dobře zdokumentován, ale dopad kontroly nad ohněm by se dotkl všech elementů lidské společnosti," uvedl Chazan v tiskovém prohlášení.

small_United_Kingdom