20120713 zemedelstvi
„Podaří se zachovat původní zemědělskou krajinu?". (Foto: Jiří Danko, Velká Epocha)

Druhová rozmanitost naší zemědělské krajiny se trvale snižuje a současné zemědělství neplní ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy. Každoročně tak ztrácíme ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrovské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze. Splachy půdy a agrochemikálií navíc znehodnocují vodní zdroje.

Zástupci ornitologů, myslivců, zemědělců i vědců vykročili vpřed a s petiční výzvou se obracejí na občany České republiky, aby svým podpisem podpořili snahu o zlepšení stavu zemědělské krajiny.

Signatáři petice věří, že se jim podaří sesbírat potřebný počet podpisů, aby se Parlament České republiky, vláda a příslušná ministerstva problematikou zemědělské krajiny zabývaly a zajistily takové nastavení dotací, které potřebné změny v krajině přinesou.

Chci jednou dětem ukázat koroptev, zajíce...

Josef Novák, myslivecký hospodář a iniciátor celé petice říká: „Původní myšlenka byla jednoduchá – chci mít jednou možnost svým dětem a vnoučatům ukázat, co to je zajíc, koroptev i ostatní zvířata a ptáci, kteří ze zemědělské krajiny mizejí před očima."

20120713 zemedelstvi2
„Podaří se zachovat původní zemědělskou krajinu?" (Foto: Jiří Danko, Velká Epocha)

Petr Mareš, prezident Společnosti mladých agrárníků ČR, říká: „Zastupuji názory mladší generace zemědělců, kteří budou hospodařit v krajině i za několik desítek let. V zemědělské praxi je třeba přemýšlet v horizontu delším než dva nebo tři roky. Rádi bychom mezi zemědělskými podnikateli rozšířili názor, že není dobré hospodařit na úkor příštích generací."

„Mezi naše nejvíce ubývající ptačí druhy patří koroptev polní, které nevyhovují rozsáhlé monokultury a chemizace zemědělství. Čejka chocholatá zase doplácí na úbytek vody v krajině. Věříme, že zemědělské dotace po roce 2013 podpoří takové změny v krajině, které ubývajícím ptákům životní prostředí zlepší," doplňuje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

„Pokud i vám vadí, že zemědělská krajina ztrácí svoji krásu, ekonomickou hodnotu i pestrost, stáhněte si na stránkáchwww.zemedelska-krajina.cz podpisový arch a připojte se svým podpisem k naší petici."

Text petice a další podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách www.zemedelska-krajina.cz

 

20120713 koroptev polni
Koroptev polní patří, kvůli rozsáhlým monokulturám a chemizaci v zemědělství, mezi naše nejvíce ubývající ptačí druhy. (Wikimedia Commons/SriMesh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte také:

ČR: Neblahá situace – o kolik polních ptáků musíme ještě přijít?