20120901 china time
China Time se v Hamburku konal od 9. do 25. srpna 2012. (Christian Spahrbier CHINA TIME Hamburg)

Propočítáme-li současný hospodářský růst Číny, měla by Čínská lidová republika v roce 2018 předhonit USA jako největší národní hospodářství na světě.

Ve vztahu k příjmu na osobu budou ale Číňané i potom pořád ještě velmi chudí. Pouhých osm procent hrubého domácího produktu (HDP) je totiž vypláceno formou mezd, což je ve srovnání s 56 procenty v Japonsku a v USA velmi málo.

Ve své přednášce „Pohled za kulisy“ na hamburském  China Time hovořil pan Manyan Ng, o rozporuplném obrazu dnešní Číny. Ng je jednatelem vydavatelství Epoch Times Europe. Přednášku bylo možné sledovat 10. srpna v kulturním domě Eppendorf.

 

„Teorie stálé osmičky“

Ng vysvětlil „teorii stálé osmičky“, kdy by Čína musela dosahovat hospodářského růstu přinejmenším osmi procent ročně, jinak by režimu hrozily nepokoje kvůli nezaměstnanosti. Avšak HDP Číny se skládá z 50 procent z investic a z 25 procent z exportu. K dosažení takového růstu by musela kvůli momentálně stagnujícímu světovému hospodářství Čína investovat jen sama.

„Režim má sice rezervy peněžní hotovosti přes jednu biliardu, ale investuje enormní sumy do nesmyslných projektů, jen, aby diktatura mohla přežít“, řekl Ng. Například se v opuštěných oblastech stavějí dálnice a obrovská letiště, jen proto, aby byla zaručena pracovní místa a stabilita. 

 

Moc je upřednostňována před ekonomikou, kulturou i vírou 

Komunistický režim označuje Ng za „teroristický, kdy vládnoucí garnitura udělá všechno, jen aby zůstala u moci“. Aby komunisté po politickém puči v roce 1949 dosáhli vedle politické moci také moc hospodářskou, vehnala Čínská komunistická strana své spoluobčany na okraj záhuby – tzv. Velký hladomor si v Číně vyžádal 40 milionů obětí.

Pozdější Velká kulturní revoluce spočívala v ničení tradic a převzetí dohledu nad kulturou a uměním. Posledním krokem je kontrola lidí v jejich víře, především krvavé potlačování meditační praxe Falun Gong a „podzemních” církví. 

Ng shrnul svoji přednášku slovy: „Čínský komunistický režim je největším nebezpečím pro Čínu, pro Číňany a pro čínskou kulturu.“

 

Další přednášky vydavatelství Epoch Times Europe:

17. srpna se konala přednáška „Čínská kultura inspirovaná Bohy” paní Le-a Čou, šéfredaktorky čínské verze evropského vydání Epoch Times.

24. srpna se v 19:00 hodin konala přednáška „Čínský klasický oděv", spojený s módní přehlídkou od Evy-Marie Schifferové.

Všechny přednášky se konaly či konají v kulturním domě Eppendorf, Julius-Reincke-Stieg 13a, 20251 Hamburg, vstup volný.

 

small Germany