20121001-min-zdrav
Budova ministerstva zdravotníctva SR. (wikipedia.org)

Skupina analytikov pripravuje hromadnú pripomienku k návrhu projektu zavedenia jedinej štátnej zdravotnej poisťovne, ktorý Ministerstvo zdravotníctva predložilo minulý týždeň do pripomienkového konania. Analytici považujú tento projekt za zlý a žiadajú ho zrušiť.

„Zavedením jednej štátnej zdravotnej poisťovne občan stratí možnosť voľby a pravdepodobne si túto skutočnosť uvedomí až vtedy, keď bude s touto zdravotnou poisťovňou nespokojný a túto svoju nespokojnosť bude chcieť riešiť; bohužiaľ už nebude ako, keďže nebude zdravotná poisťovňa, do ktorej by mohol odísť,“ uvádzajú analytici.

Hromadnú pripomienku iniciovali zástupcovia Health Policy Institute, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, inštitútov INESS, INEKO M.E.S.A. 10. Aby mala ich iniciatíva charakter hromadnej pripomienky, chcú získať aspoň 500 podpisov – v takom prípade sa ich tvrdeniami bude musieť ministerstvo zdravotníctva zaoberať.

Projekt jedinej zdravotnej poisťovne

Ministerstvom predložený projekt zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia vychádza z predpokladu, že konkurencia zdravotných poisťovní nie je význačným prínosom pre zdravotníctvo.

„Akciové spoločnosti existujúce od roku 2005 nevytvorili žiaden významný dôvod, ktorý by pre odlišnosť v kvalite a prístupe ich služieb opodstatňoval ponechanie ich existencie,“ uvádza ministerstvo.

Existencia viacerých poisťovní podľa ministerstva naopak zvyšuje administratívne náklady a zároveň poisťovne odčerpávajú prostriedky na zisky ich majiteľov, čím sa znižuje efektívnosť v zdravotníctve.

Riešenie vidia ministerskí úradníci v jedinej poisťovni: „Práve systémy s jedným financovateľom vedú k významným administratívnym úsporám, čo umožňuje využitie prakticky všetkých finančných prostriedkov, prúdiacich do zdravotníctva, na primárny cieľ – poskytnutie zdravotných služieb pacientom.“

Ministerský projekt predpokladá dve varianty. Prvou je dobrovoľné odkúpenie zdravotných poisťovní, čo by štát zvládol do januára 2014. Ak však súkromné poisťovne k tomuto nepristúpia, štát ich chce vyvlastniť, čo by proces vytvorenia jednej poisťovne natiahlo do leta 2014.

Odstránenie konkurencie zníži tlak na kvalitu a prinesie korupciu

Postoje analytikov sú v príkrom rozpore s názormi rezortu zdravotníctva. Ich názorom je, že práve konkurencia tlačí zdravotné poisťovne k poskytovaniu lepších služieb pacientom.

Ako príklad uvádzajú kratšie čakacie doby pre pacientov súkromných poisťovní. „Po zverejnení výrazných rozdielov medzi dĺžkou čakania v súkromných poisťovniach a v štátom vlastnenej VšZP reagovala štátna poisťovňa verejným prísľubom skrátenia čakacích dôb,“ uviedli.

Výsledkom konkurencie je podľa analytikov zároveň zníženie závislosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na jedinej štátnej poisťovni a garancia reálnej možnosti rokovať o zmluve s poisťovňou: „Jedine v konkurenčnom prostredí s pružnými cenami môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti slobodne rokovať o zmluvných podmienkach.“

Otáznym je podľa analytikov aj zníženie administratívnych nákladov na zdravotné poistenie, keďže korupčné správanie v zdravotníckom rezorte je u nás dosť bežné. „Pozitíva sledované zavedením jednej zdravotnej poisťovne sa v dôsledku korupcie (napr. cez verejné obstarávania šité na mieru) nedostavia,“ uvádza hromadná pripomienka.