Generální tajemník OSN Pan Ki-mun apeloval na státy světa, aby rázně řešily klimatickou krizi.

20110914_ki_moon2
Generální tajemník OSN Pan Ki-moon. (UN photo)

Šéf OSN se v katarském Dauhá účastnil jednání vysokých představitelů států na konferenci stran Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně (UNFCCC). „Nedělejme si iluze. Toto je krize, která ohrožuje nás všechny. Naše ekonomiky, bezpečnost i životy budoucích generací,“ řekl šéf OSN.

„Známky nebezpečí vidíme všude kolem nás,“ řekl Pan Ki-mun a poukázal na tající ledy, zvyšující se hladinu moří, degradaci půdy a sucha v různých částech světa. „Proti klimatické změně není imunní nikdo, ani bohatí, ani chudí. Je to existenciální výzva pro lidstvo. Pro způsob našeho života i plány do budoucna. Musíme se té výzvy chopit. Je to náš společný problém, my všichni jsme jeho součástí. Musíme tudíž společně najít i řešení.“

Na konferenci COP18 se do katarského Dauhá sjeli zástupci 195 států, které jsou stranami UNFCCC. V rámci úmluvy byl v roce 1997 uzavřen Kjótský protokol. Ten právně zavazuje 37 států ke snižování emisí skleníkových plynů. Cílem konference COP18 je mimo jiné prodloužit platnost tohoto protokolu, jenž vyprší na konci letošního roku.

„Kjótský protokol musí pokračovat. Je to to jediné, na čem můžeme stavět při vyjednávání závazné globální úmluvy o klimatu. Jeho pokračování po 1. lednu 2013 bude známkou toho, že si vlády uvědomují nutnost pevného klimatického režimu,“ řekl šéf OSN.

Vedle Kjótského protokolu zmínil Pan Ki-mun další důležité cíle, jichž je nutné v Dauhá dosáhnout: zajišťování financování, plné fungování institucí na podporu mitigačních a adaptačních opatření dohodnutých v Cancúnu a Durbanu, jasné signály od států, že vyjednávání o globální klimatické úmluvě pokračuje. V neposlední řadě by z katarské konference mělo jasně vyplynout, že mitigační opatření budou dostatečná ke splnění cíle udržet nárůst průměrné teploty o maximálně dvou stupňů Celsia. Překročení této hranice bude mít pro svět vážné důsledky, upozorňují nedávné studie OSN.

Pan Ki-mun se v Dauhá setkal i s novináři. Na tiskové konferenci zdůraznil, že lidstvo teď závodí s časem. „Budeme-li schopni společně jednat teď, máme šanci. Musíme ale táhnout za jeden provaz. Vlády, byznys i nevládní organizace.“

Zdroj: www.osn.cz