les-sumava
 (Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika)

ČR – V úterý 12. února začala poslanecká sněmovna projednávat návrh zákona předloženého Plzeňským krajem, který podle Hnutí DUHA znamená de facto zrušení šumavského národního parku. Podle plzeňského návrhu nového zákona se má většina území národního parku na Šumavě otevřít výstavbě a developerům. Správa lesů by se tak měla řídit pravidly pro běžné komerční lesy, jež jsou určeny k pěstování a těžbě dřeva a veškeré zakázky na těžbu a prodej dřeva v národním parku dostávat nová společnost řízená regionálními politiky.

Podle Hnutí DUHA tak poslanci učinili první krok k faktickému zrušení národního parku. Hnutí připravuje veřejnou kampaň a demonstrace, aby takový zákon neprošel.

Dosud všechny lesy v národním parku – bez ohledu na to, zda jsou ponechány divoké přírodě, nebo se v nich kácí – podléhají zákonu o ochraně přírody a krajiny. Odhlasovaný návrh však požaduje, aby ochraně přírody podléhaly pouze první zóny, kterým mělo být vyčleněno jen 18 % národního parku, a zbytek se řídil stejnými pravidly jako běžné lesy určené k pěstování a těžbě dřeva.

Podle plzeňského návrhu by národní park měl přestat vypisovat výběrová řízení na lesní práce podle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré zakázky – včetně prodeje dřeva – by měla napříště dostávat nově zřízená obecně prospěšná společnost, kterou by kontrolovali regionální politici. Národní park a ministerstvo životního prostředí by v ní měly mít pouze dvě ze šesti míst ve správní radě. Přitom nikde v návrhu není řečeno, co by se mělo dít se ziskem z prodeje dřeva.

RNDr. Mojmír Vlašín, zoolog a ekolog:

„Správa národního parku Šumava podala v roce 2011 návrh na předběžné opatření proti Hnutí Duha. Opatření mělo zabránit lidem, aby chránili zbytky horských pralesů v bezzásahových zónách před ilegálním kácením. Předběžným opatřením soud skutečně vydal Duze „zákaz organizování pohybu a pobytu osob v lesích, v nichž dochází k zásahům proti kůrovci“. Úřad veřejného ochránce práv později vydal stanovisko, že kácení bylo nelegální a Krajský soud v Plzni rozhodl, že nelegální bylo i nasazení policie proti lidem, kteří hájili vzácné horské lesy. Česká inspekce životního prostředí poté také potvrdila, že kácení bylo protiprávní. V srpnu 2012 udělila správě národního parku za nezákonné kácení pokutu.

Duha podala proti předběžnému opatření odvolání s námitkou, že vedení národního parku ve své žádosti o předběžné opatření uvedlo soud v omyl. Aby dostalo volnou ruku k vykácení tisíců stromů ve vzácných horských lesích u Ptačího potoka, uvedlo nepravdivé skutečnosti. Správě parku se v podané žalobě nepodařilo u soudu obhájit ani jeden z bodů, o které loňskou žádost o předběžné opatření opírala. Stejně skončila i žaloba na náhradu škod, i slavné předběžné opatření. Naopak soud rozhodl, že správa parku musí uhradit soudní výlohy. Rozhodnutí soudu nabylo právní moci v lednu 2013.“

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Poslanci podpořili návrh zákona, jehož cílem je náš největší a nejcennější národní park na Šumavě zrušit a přeměnit jej na lunapark s hotely, lanovkami, sjezdovkami a golfovými hřišti. S národním parkem nemá plzeňský návrh nic společného. Velká většina území se má podle něj otevřít výstavbě a developerským projektům a řídit se pravidly lesního zákona, která platí pro komerční lesy určené k pěstování a těžbě dřeva. Přitom cenná a turisty vyhledávaná šumavská příroda má význam pro celou střední Evropu.“

A dodal: „Není to návrh zákona o národním parku, nýbrž o zrušení národního parku. Většina parku se má otevřít developerským projektům a řídit se pravidly lesního zákona, která platí pro komerční lesy určené k pěstování a těžbě dřeva. S národním parkem to nemá nic společného. Pikantní je bod, podle kterého se napříště zruší výběrová řízení na práce v lese a veškeré zakázky bude park povinně dávat jedné společnosti, kde většinu křesel ve správní radě dostanou regionální politici. Tohle mluví za všechno. Vůbec nejde o kůrovce nebo rozvoj obcí a další výmluvy, kterými se krajští politici léta zaštiťovali. Pouze chtějí dostat obchod se dřevem pod svoji přímou kontrolu.“