20130301solarni-el
Instalace solárních panelů, které obsahují fotovoltaické články (Sean Gallup/Getty Images)

Snižování energetické náročnosti budov, jak veřejného sektoru, tak obytných budov, je starostí české vlády. Nedávno byl schválen nový program Nová zelená úsporám a Ministerstvo životního prostředí je připraveno spustit věcný záměr tohoto nástupnického programu.

„Máme za sebou schválení věcného záměru. To fakticky předpokládá, že na přelomu března a dubna bude vládě předložen programový dokument s podrobnostmi celého programu,“ uvedl ministr Chalupa.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.

Nový program je svým zaměřením nápomocen instalacím zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. Dále také pomáhá investicemi do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, v kvalitním zateplování domů i bytových domů, v náhradách neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla. Podporována bude instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Program navazuje na končící Zelenou úsporám, která již probíhala od roku 2009 do 2013 a snižovala náklady na vytápění a emise skleníkových plynů. Současně program přispěje ke zvýšení kultury bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí a zpřístupní podporu širokému spektru zájemců, kteří chtějí realizovat energeticky úsporná opatření.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR nyní připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke schválení vládě České republiky včetně první výzvy k předkládání projektů.

Podpory se jako první dočkají majitelé rodinných domků 

Tento zelený program poběží v letech 2013 – 2020. Pomůže především vlastníkům soukromých i veřejných budov. Především se může začít se zateplením rodinných domků, s výměnou nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva a v neposlední řadě i s instalací solárních systémů pro ohřev teplé vody.

Významným efektem programu bude vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

„Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení vzhledu našich měst a obcí," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodává, že na podporu dosáhnou i sociálně slabší.

Jako formy podpory jsou navrženy: přímá dotace, která bude záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dále bonus např. na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu, nebo dotace na projektovou dokumentaci.

„Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám bude zahájen v srpnu letošního roku,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Zveřejnění podmínek pro příjem žádostí do první výzvy a její vyhlášení je přepokládáno na přelom března a dubna.

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách. „Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ doplňuje ministr.