astraia

Kedysi vlastnilo certifikát omnoho menej firiem než dnes. Dôvod vidíme predovšetkým v nutnosti dokázať ostatným svoju kvalitu; v súčasnosti je totiž na trhu také množstvo firiem, že si obchodní partneri a zákazníci často nevedia vybrať to najlepšie. Pokiaľ teda ešte nemáte certifikát pouvažujte o ňom – je pre ostatných dôkazom toho, že práve vaša spoločnosť spĺňa medzinárodne uznávané štandardy.

Štandardný postup
Pochopiteľne, certifikáty nie sú udeľované iba na základe požiadania, ale budú vám udelené po splnení niekoľkých požiadaviek. Proces certifikácie by sa dal jednoducho zhrnúť do dvoch štandardných etáp:

  • prvou etapou je vykonanie auditu na základe vašej žiadosti – vo vašej spoločnosti bude vykonaný potrebný audit po ktorom audítor vypracuje správu a dá záverečné stanovisko (či sa bude v certifikačnom procese pokračovať alebo sa pozastaví aby bol čas na odstránenie nedostatkov),
  • druhou etapou je samotné vydanie certifikátu na základe splnených podmienok.

Počas držby certifikátu by ste mali myslieť i na tzv. kontrolné audity. Ich cieľom je zistiť, či máte osvojené požadované štandardy a ste skutočne oprávnený vlastniť daný certifikát.

Rôzne certifikáty a spoločnosti
Pre svoje podnikanie môžete získať viacero rôznych certifikátov od rozličných certifikačných orgánov. Jedným z najznámejších na Slovensku je Astraia Certification (astraia.sk), ktorá ponúka široké možnosti pridelenia certifikátov. Táto organizácia vznikla v roku 2002 a dodnes má svoje sídlo v Nitre. Vášmu podnikaniu tak môže byť udelená certifikácia ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, SA 8000 a niekoľko ďalších. Na už spomenutej internetovej stránke nájdete podrobný zoznam spolu s popisom jednotlivých certifikátov a samozrejme aj ďalšie užitočné informácie.