zachr
(Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)

Praha - Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby - je nejstarší organizací svého druhu v Evropě. Její zaměstnanci denně zasahují přibližně ve 250-300 případech. Pro operátorky ve službě - speciálně školené zdravotní sestry - to znamená vyřídit denně okolo 1000 telefonních hovorů na lince 155. Další tisíc radiových relací vyřizují na vysílačkách při provozu výjezdových skupin.

Po zrušení několika stovek lůžek v pražských nemocnicích a kvůli novému zákonu se záchranná služba stále častěji potýká s vážným problémem, že vzrůstá počet případů, kdy zdravotnické zařízení záchranářům odmítne přijmout pacienta. Nejsou to pouze výjimky, podle dat aktuálně.cz za první polovinu března pražské nemocnice odmítly přijmout přibližně každého šestého pacienta.

„Problémy v návaznosti péče v Praze trvají a možná se ještě zhoršují a zhorší, když se ruší lůžka, uzavírají oddělení a omezuje péče,“ řekl pro aktuálně.cz ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz.

Záchranná služba zaznamenala zatím největší obtíže v nemocnici Na Bulovce, v Thomayerově nemocnici ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Nejen nemocnice, ale i ministerstvo zdravotnictví odmítají komplikace uznat. Záchranáři však sdělují, že se stává běžně, kdy je pacient odmítnut, ačkoliv má být umístěn na tzv. intenzivní lůžko. Problémy jsou každý den, doplňují ti, na jejichž pomoci často závisí lidský život. Ředitel pražské záchranné služby, MUDr. Zdeněk Schwarz sdělil, že pokud je u dopravní nehody zraněno několik lidí, nejsou na to pražské nemocnice vůbec připraveny.

Nemocnice i ministerstvo zdravotnictví nepřipouštějí žádné komplikace s péčí o pacienty a tvrdí, že k omezení péče nedošlo. Záchranáři vypovídají, že pacienti jsou odmítání z důvodu nedostatku míst v nemocnicích, dále rovněž proto, když jsou převážené osoby opilé anebo jsou bezdomovci nebo i cizinci. Dochází i k tomu, že pacienty musí převážet z oddělení na oddělení, než jsou přijati na lůžko.

Jaké činnosti pražská záchranná služba, lidově pojmenovaná tzv. Rychlé šípy, vlastně zajišťuje?  

zachranka
(Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)

 

Hlavní náplní záchranné služby je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel Prahy a často i blízkého okolí. V současnosti je tato služba zajišťována posádkami rychlé lékařské pomoci (tzv.RLP - rychlé osobní automobily s lékařem) a posádkami rychlé zdravotnické pomoci (tzv. RZP- velké sanitní vozy s posádkou ve složení paramedik a řidič-záchranář).

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy je v současnosti MUDr. Zdeněk Schwarz. Pražská záchranná služba funguje na základě kontinentálního modelu záchranné služby, tedy s důrazem kladeným na odbornou pomoc již na místě závažné události či neštěstí. To je významný rozdíl proti angloamerickému systému, běžnému ve většině zemí světa, kdy je odborná lékařská pomoc poskytována až na příjmových odděleních nemocnic a v terénu pracují výhradně paramedici - zdravotníci s kvalifikací odpovídající našemu zdravotnickému záchranáři.