20130406crick-wiki
Francis Harry Compton Crick. (Jan Arkesteijn, Wikimedia Commons)

Roku 1962 obdržel Francis Crick, britský vědec, Nobelovu cenu za lékařství. Pomocí společného výzkumu spolu s dalšími odborníky odhalil strukturu lidské DNA. Nyní je tato cena za objev šroubovice DNA na prodej. Ve středu 10. dubna bude vydražena v aukční síni Heritage Auctions v New Yorku. Vyvolávací cena byla stanovena na pět milionů korun – 250 tisíc dolarů -, avšak očekává se, že dražba vynese až půl milionu dolarů.

Nobelovu cenu dala do dražby rodina Francise Cricka. Část výtěžku z dražby hodlá věnovat výzkumnému Institutu Francise Cricka, jenž by měl být otevřen v Londýně v roce 2015. Tento ústav povede výzkum v oblasti léčby nejzávažnějších chorob ve světě.

Podle informací aukční síně půjde o druhý prodej Nobelovy ceny za posledních sedmdesát let, který je znám. Vydražen má být rovněž Crickův šek na 86 000 švédských korun (podle dnešního kurzu 265 000 českých korun), který tehdy s cenou obdržel. Draženy budou i další věci související s Crickovou osobou, jako například jeho pracovní plášť se symbolem DNA na náprsní kapse.

Šroubovitou stavbu DNA (deoxyribonukleové kyseliny) objevili v podstatě čtyři vědci.

Jednak Crick a Watson, kteří v Cambridge zkoumali strukturu DNA z jednoho úhlu, zatímco Maurice Wilkins a Rosalinda Franklinová v Londýně použili více experimentální přístup. Crick pak obdržel cenu spolu se svým krajanem Wilkinsem a s Američanem Jamesem Watsonem. Někteří odborníci tvrdí, že hlavní zásluhu na zmapování DNA měla Rosalinda Franklinová. Avšak ta zemřela dříve, než byly ceny uděleny.

Francis Harry Compton Crick (8. června 1916 – 28. července 2004) je znám jako britský molekulární biolog a fyzik. Původně Crick vystudoval fyziku, ale pak přešel k biologii.

Horace Judson o něm uvádí: Důležitým důvodem, proč se Crick přeorientoval na biologii, bylo to, že byl atheistou a že si nedočkavě přál vrhnout světlo na zbývající stinná hájemství vitalistických iluzí.