20130418 chudoba
Ilustrační foto. (Ali Arkady Metrography/Getty Images)

Od 5. dubna 2013 začalo odpočítávání tisíce dnů do naplnění největšího tažení proti chudobě, které svým rozsahem nemá v historii obdoby. Již roku 2000 přijali nejvyšší představitelé států a vlád osm tzv. miléniových cílů – MDGs. Pan Ki-mun, generální tajemník OSN, nyní znovu vyzývá, aby osm cílů bylo splněno do roku 2015. Akce může podle organizátorů pomoci milionům lidí, a zároveň výsledky posílí další udržitelný rozvoj.

Je možné, že v roce 2015 zůstane mnohé nesplněno, avšak MDGs prokázaly, že skoncovat s extrémní chudobou se může reálně podařit. Tento cíl je podporován agenturami, programy světové organizace, vládami států, nevládními organizacemi a také dalšími klíčovými "hráči".

Podporují společné rozhodnutí snižovat hlad, chudobu, infekční nemoci, zlepšovat dostupnost pitné vody i kanalizace, umožnit základní všeobecné vzdělání, otevírat nové možnosti pro ženy a dívky a potírat klimatické změny.

Skeptici se zmýlili

Pravdou je, že už mnohokrát dali státníci ušlechtilé sliby a zapomněli na ně, nesplnili je. Plán MDGs působí poměrně ambiciózně, avšak dosavadní výsledky jsou pozoruhodné. Přijetí řady opatření na místní i globální úrovni přineslo výsledky.

Během uplynulých 25 let se podařilo dosud největší snížení extrémní chudoby ve světě – 600 milionů lidí se vymanilo z největší chudoby, což znamená snížení až o 50 procent. Naproti tomu máme desítky chudých zemí, které ve stejném období zchudly ještě více. Více než miliarda lidí žije z příjmů nižších než 20 korun na den. Každý rok umírají tři miliony lidí na AIDS, 11 milionů dětí se nedožije pátého roku života. Svět nyní disponuje dostatečnými zdroji a technologiemi, díky nimž se právo na rozvoj může stát realitou pro každého. Mezi státy panuje obecná shoda na způsobu, jak lze rozvoje dosáhnout. Cílovým rokem naplnění je rok 2015. Toho lze dosáhnout pouze v případě, že všechny státy přehodnotí svůj dosavadní přístup a účinně urychlí a posílí praktické kroky.

Některé cíle se nedaří naplnit, například snižovat vysokou úmrtnost žen při porodu. Více než třetina populace nemá ani základní sanitační zařízení a kontaminovaná voda pro ně představuje životní nebezpečí. V mnoha částech světa – bohatých i chudých - se zvyšuje nerovnost.

Čtyři kroky

Mezinárodní společenství se nyní zaměřuje na čtyři konkrétní kroky, aby bylo dosaženo zlepšení i u problematičtějších cílů.

Prvním krokem je posílit strategické a cílené investice s multiplikačním efektem. Je zapotřebí milionu zdravotníků, kteří budou pracovat ve špatně přístupných místech v Africe, je zapotřebí také více investic do sanitačních zařízení, zpřístupnit základní zdravotní péče a kritická je rovněž otázka zajištění rovných podmínek pro ženy a dívky.

Ve druhém kroku je zapotřebí se zaměřit na nejchudší země, ve kterých žije asi 1,5 miliardy lidí.

Třetí krok zavazuje plnit finanční závazky – vyrovnanost rozpočtů nelze stavět na těch nejchudších a nejzranitelnějších. Mnohé ekonomiky se stávají novými dárci.

Čtvrtým krokem je výzva ke globální akci – tisíc dnů je závazných. Závazek se týká především vlád a nevládních organizací, bez nichž je úspěch nemyslitelný. Je třeba využít všech možností současných nových technologií a sociálních médií, které v době, kdy byly cíle tisíciletí formulovány, ještě neexistovaly.

Je možné, že v roce 2015 opravdu zůstane mnoho cílů nesplněných. MDGs ale prokázaly, že skoncování s extrémní chudobou je reálným cílem.

Více informací: 8 cílů milénia