20130422virush7
Snímek pořízený dne 17. dubna 2013 ukazuje sedmiletou dívku s rodiči, která je v Pekingu prvním případem viru H7N9 ptačí chřipky, jak odchází do nemocnice. (STR/AFP/Getty Images)

Již 87 případů nákazy infekcí virem H7N9 bylo potvrzeno v Číně ke dni 18. dubna. Ministerstvo zdravotnictví ČR pozorně monitoruje vývoj situace v asijské velmoci.

Infekce se vyskytla v celkem šesti provinciích s celkovou populací 330 miliónů osob. Počátek onemocnění se pohybuje v časovém intervalu od 19. 3. do 18. 4. 2013.

Šanghaj ohlásila 32 nemocných, další provincie po několika desítkách nakažených a samotný Peking pouze jednoho nemocného. Nemoci podlehlo zatím sedmnáct pacientů, pouze tři případy měly mírný průběh. Klinický obraz v naprosté většině případů odpovídá těžké pneumonii progredující v ARDS (akutní respirační distress syndrom).

Vyšší věk pacientů se předběžné jeví jako rizikový faktor infekce.

Podle sdělení OIE (Organization of Animal Health) byl virus chřipky H7N9 zachycen ve vzorcích od kuřat, kachen i holubů ve čtyřech provinciích. V oblastech zasažení byly uzavřeny trhy s živou drůbeží a zlikvidovány některé chovy. Avšak - jasný zdroj infekce a především cesta přenosu stále unikají.

WHO (Světová zdravotnická organizace) upozornila, že více než 50 procent pacientů, kteří se v Číně nakazili novou formou ptačí chřipky, nepřišlo do kontaktu s drůbeží. Toto zjištění nadále posiluje obavy, že se virus H7N9 přenáší z člověka na člověka. To sice zatím prokázáno zcela nebylo, ale WHO nyní studuje případy tří rodin, ve kterých se vyskytl více než jeden nakažený. Experti se znepokojeně zabývají tzv. rodinnými ohnisky, kdy se vyskytlo více případů nakažení mezi příbuznými.

WHO rovněž poukazuje na skutečnost, že přestože čínští inspektoři testovali 80 tisíc ptáků s podezřením na virus, pouze 40 z nich měl výsledky pozitivní a příznaky choroby nejevil žádný.