20130507baska.jpg
Baška, přístav, ilustrační foto. (Zdenka Danková/Epoch Times ČR)

Před nadcházející hlavní letošní cestovní sezónou má zvýšit ochranu klientů cestovních kanceláří novela zákona o cestovním ruchu, o níž měla jednat vláda již 2. května. Cílem je uplatnění nároku klienta v plném rozsahu. Bod jednání, který předložil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (LIDEM), však vláda nakonec o týden odložila.

Tato novela má především zamezit postupům některých pojišťoven, které v případě úpadku cestovní kanceláře vracejí zákazníkům pouze část vložených prostředků. Například cestovní kancelář BG Travel, která vyhlásila úpadek loni v červenci, dluží dosud stovkám klientů zaplacené peníze. Cestovní kancelář byla silně podpojištěna na škodu pouhých 120 tisíc korun. Jen náklady na návrat bezmála 300 klientů kanceláře ze zahraničí přesáhly půl milionu korun. Podle sdružení Stop krachům cestovek za vzniklou situaci mohla i špatná legislativa.

V současnosti se některé pojišťovny v případě úpadku cestovní kanceláře odvolávají na zákon o pojistné smlouvě a navracejí zákazníkům pouze část vložených prostředků. Základním a hlavním cílem návrhu je tak zajistit zvýšenou ochranu a jistotu zákazníka v případě úpadku cestovní kanceláře v plném rozsahu jeho nároků. Návrh proto zpřesňuje pojištění cestovní kanceláře tak, aby byla jednoznačně, transparentně a beze zbytku zajištěna ochrana zákazníků, a nedocházelo k různým výkladům zákona v jejich neprospěch.

Dalším z cílů navrhovaných změn v návrhu novely zákona je zlepšení informovanosti spotřebitele o tom, kdo pořádá zájezd prodávaný zprostředkovatelem. Pro cestovní kanceláře se zpřísní podmínky vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře, upraví se dozor nad jejich činností a zavede se správní trestání. Nově budou mít cestovní kanceláře povinnost vést evidenci o počtu prodaných zájezdů, poukazů na zájezd a výši tržeb.

K připravovaným změnám náleží, že spotřebitel bude informován prostřednictvím internetu, kdo pořádá zájezd cestovní agenturou. Dalším bodem je, že žadatel o koncesi bude povinen předložit doklad o zaplacení pojistného a v posledních třech letech se nesmí dopustit správního deliktu při provozování cestovní kanceláře nebo agentury; povinné pojištění pro případ úpadku bude rozšířeno o pojistné plnění i v případě úmyslného úpadku cestovní kanceláře. Toto pojištění bude současně zpřesněno tak, že pojištění musí krýt veškeré zákonné nároky zákazníků v plné výši. Cestovní kanceláře budou povinny vést měsíční evidenci o počtu prodaných zájezdů včetně výše tržeb za tyto zájezdy. Ministerstvo pro místní rozvoj bude moci pozastavit oprávnění cestovní kanceláře prodávat další zájezdy v případě podezření na nedostatečné pojištění.

Navržená opatření se dotknou především samotných klientů cestovních kanceláří a cestovních agentur. Dojde k posílení jejich ochrany v případě úpadku cestovní kanceláře a ke zlepšení jejich informovanosti. V případě schválení sněmovnou zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Například CK Alivia byla pojištěna pro případ insolvence u Union pojišťovny na částku 12 milionů korun, což by podle odhadů asociace mělo plně pokrýt nároky klientů. Mluvčí pojišťovny Judita Smatanová však pro ČTK řekla, že oficiální vyjádření o úpadku zatím nedostali.

„Na to, aby Union pojišťovna mohla začít s odškodněním klientů CK Alivia, je potřebné, aby se úpadek CK právně prokázal, do té doby doporučujeme klientům, aby kontaktovali CK Alivia,“ dodala podle ČTK Smatanová.

V celém roce 2012 zkrachovalo osm cestovních kanceláří, roku 2011 jich skončilo sedm. K největším z nich náležely Pradok a Globaltour, ostatní byly menší podniky.