Pozvánka na výstavu. (Volné dílo)

Pozvánka na výstavu. (Volné dílo)

Výstava Jan Zrzavý - Benátské maličkosti: 7. května - 30. září 2013

V Praze v pozoruhodné barokní památce zvané Loreta, která byla poutním místem s bohatou historií, se od 7. května může veřejnost seznámit s dosud nevystaveným souborem čtyřiadvaceti drobných kreseb, jež zahrnují pastely i akvarely od malíře Jana Zrzavého. Tvůrce nezaměnitelného uměleckého stylu dílka vytvořil v průběhu svých návštěv v benátském klášteře kapucínů Il Redentore na ostrově Guidecca v 60. a 70. letech 20. století.

S italskými kapucíny pojilo Zrzavého dlouholeté přátelství. Protože při svých návštěvách Benátek býval ubytován v jejich klášteře, v jejich mnišské cele, obdaroval své ubytovatele drobnými obrázky, převážně sakrálních témat. Byly to osobní dary malíře, kapucínům, zejména P. Claudiovi a P. Damasovi.

Návštěvníci se mohou málo známými dílky nechat potěšit díky komunitě kapucínských bratří v Benátkách – Mestre. Jejich laskavé svolení k zápůjčce umožnilo vystavení souboru v pražské Loretě v sousedství hradčanského kláštera. Právě toto místo bylo pro Zrzavého symbolické, dokonce je často malovával.

Na existenci soukromé sbírky v benátském klášteře poprvé poukázala dr. Jitka Měřínská. Díky podpoře a zájmu profesora Eugenia a G. B. Bucciola na italské straně, zejména také P. Claudiovi a P. Damasovi, se předtím podařilo uspořádat výstavu souboru v italském dómském muzeu v Oderzu v květnu r. 2011.

Tato příznivá souhra okolností způsobila, že letošní pražská prezentace těchto u nás dosud neznámých děl volně naváže na úspěšnou výstavu „Božská hra“, která před nedávnem skončila v GVU Ostrava. Milovníci umění J. Z. tak budou mít jedinečnou možnost srovnání s dalšími díly této pozdní vrstvy Zrzavého díla, a to v působivém prostoru pražské Lorety. Součástí expozice budou i dobové fotografie a dokumenty z archivů v Praze i Benátkách.

Na přípravě výstavy kromě dr. Jitky Měřinské a Společnosti Jana Zrzavého Krucemburk spolupracovaly instituce Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini a Knihovna Národního muzea v Praze.

 

Čtěte také:

Malíř Jan Zrzavý - dosud neznámá díla objevena v Benátkách, 1. díl

Hradčanská galerie zve na výstavu: Jan Zrzavý, Malá Strana a ohlas jeho díla v současném umění

Rodový strom vystaven v Pamětní síni Jana Zrzavého v Krucemburku

Rodokmen Zrzavých v 21. století - 1. díl