Vstupní brána do Patagonie - přírodní rezervace Park Pumalín

Chile, Patagonie, park Pumalín. (Foto: Marie Vítková)
Chile, Patagonie, park Pumalín. (Foto: Marie Vítková)
 
The Conservation Land Trust

Nadace Conservation Land Trust byla založena za účelem odkoupit pozemky k jejich zachování a ochraně přírody. Peníze fondu jsou získané od dárců ze všech koutů světa.

Nadace Fundacion Pumalín byla založena v Chile, aby rozdělovala peníze z fondů nadace Conservation Land Trust a podporovala tak projekty uvnitř parku Pumalín.
 
Chile, Patagonie, park Pumalín. (Foto: Marie Vítková)
Chile, Patagonie, park Pumalín. (Foto: Marie Vítková)

Pumalín park je přírodní rezervace, jež láká k návštěvě nejen cestovatele z celého Chile, ale stále více i mnoho turistů ze zahraničí. Mohou zde snadno strávit dny i týdny procházením deštnými lesy s výhledem na mohutné štíty And, z nichž se do údolí řítí obrovské vodopády divokých řek, aby pak spočinuly v křišťálově čistých jezerech. Členité pobřeží Tichého oceánu pak nabízí půvabné plavby po fjordech. Pumalín najdete v provincii Palena, v chilském X. regionu, kterému se už říká Patagonie.

Přírodní rezervace Pumalín doposud nemá status národního parku, avšak zdejší příroda prochází procesem navrácení do původního stavu, a to především díky iniciativě manželského páru Douglase a Kristine Tompkinsových. Vše začalo jejich myšlenkou zachránit a uchovat překrásnou, nedotčenou přírodu Patagonie na jihu Chile.

Ze svých úspor odkoupili ranč Reñihué a s ním 17 000 hektarů pozemků, pokrytých deštnými lesy. Společně s dalšími 283 tisíci hektary, jež byly nakoupeny z financí nadace Conservation Land Trust, vznikl park Pumalín, jež byl v srpnu roku 2005 prohlášen přírodní rezervací. Poté, co budou práce na obnově krajiny do původního stavu dokončeny, bude darován chilské vládě, a stane se tak národním parkem.

Poslání parku Pumalín

V současné době je park Pumalín v rukou nadace Fundacion Pumalín. Je veřejně přístupný a v mnoha aspektech funguje stejně jako národní park. Návštěvníci zde najdou komfort obvyklých zařízení, jako kempy, chatky, informační centra, kavárny, plavby na lodích na fjordu Reñihué a turistické stezky. To vše tu bylo vybudováno při současném zachování přísných pravidel ochrany přírody. Park má například farmy organické, farmy na chov zvířat, vyrábí se zde sýr, řemeslné výrobky z vlny - a to vše je přístupné návštěvníkům.

Peníze z nadace putují na financování různých projektů uvnitř parku. Pozemky původní farmy, zničené pastvou dobytka a četnými požáry, se tak pomalu navrací do dřívější podoby výsadbou původních lesů. Díky svému přirozenému ekologickému procesu tak postupem času tato země dostává svou někdejší podobu.

Ani materiál z původní farmy nepřišel nazmar: „Většina dřeva, ze kterého stavíme, pochází z budov, které jsme museli zbourat,” říká Douglas Tompkins.

Nadace Fundacion Pumalín navíc částečně financuje rekultivační projekty v okolí parku, jako například úklid po výbuchu sopky Chaitén z roku 2008.

Vesnička Amarillo při jižním vstupu do parku prochází přeměnnou, aby zajistila příjemnou zastávku pro návštěvníky. Ti se budou moci těšit na příjemná místa k přespání či turistické výlety do okolí, například na koních. Také budou moci navštívit místní dřevodílny a bio farmy, jež mají demonstrovat fungování ekologického zemědělství.

Park Pumalín je pilotním projektem Douglase a Kristine Tompkins a chybí mu už jen málo k úplnému dokončení. Douglas Tompkins věří, že park bude inspirovat veřejnost k ochraně přírody. „Pumalín je vzorem dalším pokusům o ochranu přírody. Ukazujeme jej jako příklad,” říká.

Kontroverzní reakce místních obyvatel

Když Douglas a Kristine Tompkins v roce 1991 koupili ranč Reñihué, setkali se s nesouhlasem místních obyvatel, kteří nevěřili, že mají v úmyslu pouze uchovat a chránit přírodu Patagonie. Mnozí nechtěli uvěřit, že Tompkinsovi mohou mít s pozemky úmysly jiné, než obchodní. Pravdou však je, že Douglas Tompkins, zakladatel světově známých společností s outdoorovým vybavením North Face a Esprit, prodal svůj podíl ve firmě a rozhodl se peníze použít na něco, v co věřil - ochranu přírody.

„Prošel jsem stovkami rozhovorů,” říká Douglas Tompkins, „a všechny začínají: 'Patří vám všechny ty pozemky…’ Ty pozemky nepatří mně. Ty pozemky patří neziskovým společnostem, některé z nich jsou státní nadace, a to především proto, že si myslíme, že není dobré, aby vlastnictví půdy bylo koncentrováno na jednu osobu. Ale to samozřejmě závisí na účelu té půdy. My záměrně strategicky využíváme soukromé pozemky, abychom podnítili tento způsob práce, protože každý může udělat to samé, co my.“

Čeho se tedy přesně snaží dosáhnout?

Douglas Tompkins. (Foto: Marie Vítková)
Douglas Tompkins. (Foto: Marie Vítková)

„Naše hlavní poslání je zakládání národních parků a vše ostatní s tím související, je orientováno jedním směrem - zachování biodiverzity. Soustředíme se na obnovu pozemků, jejich navrácení do původní podoby. Také podporujeme aktivismus, protože rozvoj je jednou z hrozeb, se kterými se potýkáme,“ vysvětluje Douglas Tompkins. Pod pojmem rozvoje zde vidí především změny způsobené vědecko-technickým rozvojem, ale také zemědělstvím, především využití obrovských ploch na pastvu dobytka, které negativně ovlivňují přírodu a rozmanitost ekosystému. „Snažíme se rozumět tomu, jak funguje ekosystém, a teprve potom vyvinout aktivity, které by byly také součástí lidské ekonomiky,” dodává.

Ochranou přírody, kterou se zabývají, se také snaží být příkladem okolnímu světu, ukázat, že je možné žít v souladu s přírodou, aniž bychom pouze čerpali z jejích zdrojů. „Snažíme se ukázat nový ekonomický model, ve kterém bude ochrana přírody nezbytná. Ochrana přírody bude jeho přirozeným následkem. Pokud máte dobré metody produkce, nebudete potřebovat chránit přírodu, její zachování bude takovým vedlejším produktem,” vysvětluje Douglas Tompkins.

 

Sledujte také fotogalerii: Cestování: Chile, Park Pumalín v Patagonii

Pokračování článku..


Semináře a podpora aktivismu

Kampaň Patagonia Sin Represas (Patagonie bez přehrad). (Foto: Marie Vítková)
Kampaň Patagonia Sin Represas (Patagonie bez přehrad). (Foto: Marie Vítková)

Při své práci organizují Tompkinsovi přednášky týkající se specifických témat pro skupiny s podobnými zájmy, jako například aktivisty, odborníky určitých sfér a spisovatele. „Často soustředíme specialisty, anebo kolegy, kteří se pohybují mimo naše kruhy, abychom diskutovali témata, která jsou v našich společných zájmech. Snažíme se tak doplňovat si znalosti o určitých aktivitách,” říká Douglas Tompkins. Společně se svojí manželkou Kristine příležitostně pořádají přednášky, určené širší veřejnosti, anebo se účastní přednášek na vysokých školách.

„V našem vydavatelství tiskneme aktivistické knihy, zaměřené na konkrétní témata. Jejich účelem je podnítit aktivismus a docílit tak určitých změn tím, že zvýšíme informovanost o těchto tématech,” pokračuje Douglas Tompkins o možnostech oslovení veřejnosti. „Pokud nebudou plně rozumět problému, kterému se věnují, nemohou být plně efektivní v tom, čeho se snaží docílit. Pokud budou rozumět systematicky a do detailů celému problému, věříme, že potom se jejich snahy o změnu setkají s mnohem větším porozuměním,“ dodává.

Konkrétním příkladem takové podpory aktivismu je aktuální spor, týkající se plánované výstavby pěti vodních elektráren na dvou hlavních říčních tocích v oblasti Aysén, na jihu Patagonie. Projekt by nenavratitelně změnil tamní přírodu a setkává se negativními ohlasy obyvatel, což vyústilo v obrovskou kampaň Patagonia Sin Represas (Patagonie bez přehrad).

Vize, plány, budoucnost

Na procházce spíše potkáte některé z divokých zvířat, než dalšího turistu. (Foto: Marie Vítková)
Na procházce spíše potkáte některé z divokých zvířat, než dalšího turistu. (Foto: Marie Vítková)

Vedle projektů ochrany přírody, které už naplno fungují, jmenovitě park Pumalín a Yendegaia v Chile a Esteros del Iberá v Argentině, Douglas a Kristine začali v roce 2004 pracovat na tvorbě nového parku. Jedná se o údolí Chacabuco v chilském XI. regionu Aysén, které také kdysi bývalo farmou.

Nyní zde řádka pracovníků a dobrovolníků odstraňuje rozsáhlé oplocení farmy, pomáhá bourat staré budovy a stavět nové, budují se kempy a turistické stezky, a pomalu tak vzniká budoucí národní park Patagonia.

Divoká zvěř se navrací do údolí, můžete zde spatřit guanaky, pásovce, plameňáky a při troše štěstí (či ne) také pumy. To vše je budoucí národní park Patagonia, otevřený pro veřejnost od konce minulého roku, dosud však málo známý a svým způsobem unikátní. Na procházce zdejší přírodou spíše potkáte některé z divokých zvířat, než dalšího turistu.

Díky parkům Pumalín, Patagonia i dalším se snad podaří uchovat kouzlo nespoutané Patagonie, jednoho z mála dosud neposkvrněných koutů přírody na naší planetě.

 

Sledujte také fotogalerii: Cestování: Chile, Park Pumalín v Patagonii