20130724uzzs
Záchranáři se věnují svému poslání. (uszssk.cz ) 

K čemu je dobrý ICE kontakt ve vašem mobilním telefonu? 

Jeden z řetězových e-mailů, které kolují na českém internetu, nabádá příjemce, aby si do mobilu vložili tzv. ICE kontakt. Jako důležité se v něm uvádí, že personál záchranné a rychlé zdravotní pomoci navrhl, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilu uvedenu alespoň jednu kontaktní osobu pro případ nouze. Pokusili jsme se zjistit, zde nejde o hoax, tedy falešnou nebo poplašnou zprávu. 

Kdo by dnes u sebe neměl mobil? Avšak při záchranných akcích zdravotníci nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu v mobilu mají kontaktovat. ICE kontakt by měl tuto situaci vyřešit.
Kontakt má být v adresáři mobilu označen jako ICE (anglicky In Case of Emergency= V mimořádném případě). Pokud by se vám stalo, že budete náhle zraněni a v bezvědomí, mohli by záchranáři pomocí ICE kontaktu ve vašem mobilu uvědomit vaše blízké, kteří by se vzápětí dověděli, v jakém zdravotním stavu se nalézáte. 

ICE kontakt zní jako zajímavý nápad, ovšem česká záchranná služba jej nepoužívá. ICE je mezinárodně uznávaný pseudonym, který se využívá v některých západních zemích. Řetězové e-maily mohou být jakousi snahou o jeho uchycení v ČR.

Česká záchranka o ICE kontaktu

Ing. Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Vysočina, nám k tomu sdělila, že dotazy na ICE číslo se poslední dva roky často opakují. Primární úlohou ZZS je poskytnout první pomoc zraněným lidem či osobám v nouzi, zachránit jejich život a zdraví a převézt je do zdravotnického zařízení, říká ředitelka ZZS. 

„Nemám tušení, kdo by si přál zavést takový kontakt. Od nás, ze záchranné služby, to nevzešlo,“ ujišťuje paní Filová. Není to tedy aktivita ze strany ZZS. 

„Prohledávat kapsy a pátrat po identitě pacienta není cílem záchranářů, kteří zasahují,“ ujistila paní Filová a dodala, že při výjezdech záchranné služby je totožnost osob ve většině případů předem známa. Pouze ve výjimečných případech, jako jsou náhlé nehody, je úlohou policie ujistit jméno zraněného a oznámit nehodu jeho blízkým. 

Na ministerstvu zdravotnictví nám poněkud rozporuplně sdělili, že ICE kontaktu využívají záchranné služby, a ty jsou v gesci jednotlivých krajů. Tato problematika tedy není v gesci ministerstva zdravotnictví. V českých poměrech není ICE kontakt zaveden. První lékařská pomoc se řídí především okamžitým stavem pacienta. 

ZZS Praha-západ nám sdělila, že záchranáři nepracují s ICE kontaktem. Kontakty jsou spíše věcí policie. I kdyby pacient měl u sebe ICE kontakt, osoba, kterou určil, nemusí nutně znát situaci jeho zdravotní stavu, v jakém se nacházel před nehodou.

Dr. Tomáš Ježek ze ZZS Hradec Králové k ICE kontaktu rovněž sdělil, že ten je spíše věcí policie. Záchranáři musí během zásahu plnit řadu úkolů a snaží se především zajistit u pacienta vše potřebné k odvrácení smrti. Dále mohou ICE kontakt použít ostatní složky záchranného systému. Když už je pacient odevzdán do nemocnice, zdravotníci pak mohou o něm zjišťovat další potřebné údaje. „Nepracujeme s ICE kontaktem; zatím jsem to nezažil,“ dodal T. Ježek.

Policie vysvětlila - ICE nemůže ve své podstatě fungovat 

Na dotaz o ICE kontaktu policie reaguje : „Ohledně ´ICE´: Celá věc se přímo nedotýká naší problematiky, neboť nehodám se především věnují příslušníci dopravní policie. S ohledem na technický aspekt dotazu si však dovolujeme tvrdit, že využití ICE se jeví v podmínkách České republiky jako věc, která ani nemůže ve své podstatě fungovat. ICE totiž předpokládá, že někdo vstoupí do mobilního telefonu zraněné osoby.

Současným standardem mobilních telefonů je právě zabezpečení před neoprávněnou manipulací nejrůznějšími znaky, otisky prstů apod. Již tato funkcionalita vylučuje přístup neoprávněné osoby do mobilního telefonu a příslušného telefonního seznamu. Tím je znemožněno i využití případného kontaktu "ICE". Další věc, která hovoří proti "ICE" je fakt, že mobilní telefony využívají různé operační systémy, kontakty jsou řešeny rovněž odlišně a manipulace s takovým zařízením pak může vyžadovat jistou znalost prostředí operačního systému,“ doplňuje pplk. Mgr. František Broza z Policejního prezídia.

Historie ICE kontaktu 

Historie tohoto nápadu údajně pochází ze Západu z doby kolem roku 2005. Tehdy proběhla kampaň, kterou vedl britský paramedik Bob Brotchie. Snažil se nápad více rozšířit mezi lidi, aby se ujal, avšak zájem pohasnul. Během teroristického útoku v Londýně 7. července 2005 však znovu návrh opatření ICE vystoupil do popředí. Brotchie dokonce vyzval výrobce mobilních telefonů, aby do adresářů nově vyvíjených mobilních přístrojů složku ICE naprogramovali napevno. Uživatel si pod kontakt ICE pak jen doplní číslo náležité osoby.

Závěrem tedy, i když ICE v tomto případě neznamená led, můžete tento nápad pro použití ve vašem mobilním telefonu dát prozatím k ledu. Zdravotní záchranné služby v ČR jej nepoužívají. Poskytují naléhavou urgentní pomoc všem, kdo jsou v ohrožení života.