Kočky živořící v odpadcích - ilustrační foto. (Zdenka Danková/Epoch Times ČR)

Kočka jako domácí zvíře přišla k člověku před mnoha tisíci lety. Chránila obilné sklady a sýpky před ztrátami i znečištěním od hlodavců. Lidé, zejména venkovští hospodáři, jí dříve bývali upřímně vděčni za každou chycenou myšku.

V různých obdobích a vlivem různých pověr se kočka dostávala do nemilosti. Ze všech domestikovaných zvířat byla kočka nejvíce pronásledovaným druhem.

Postupem času se kočka stala na jedné straně domácím mazlíkem, chována v městských bytech, vožena na výstavy a soutěže o nejkrásnější kočku - aniž byla tázána, zda o to stojí.

Na straně druhé se vlivem hospodářských změn, a možná i lidského nevděku, stala bezdomovcem, nežádoucím stvořením, bezbrannou obětí týrání bezcitných lidí nebo mládeže; vyhnána z domu, například kvůli její březosti či svrabu - se začala množit ve volné přírodě nebo v městských aglomeracích.

Pro města či obce nastal o problém více. Některé obce nebo města zřizují útulky pro psy a další zvířata. Vedle nich vznikají také sdružení na ochranu koček nebo útulky specializované na záchranu opuštěných koček. Kde složky státu nestačí, zastupují jeho úlohu NNO – nevládní neziskové organizace, sdružení. Nezodpovědní lidé, kteří vyhodili svou kočku na ulici, tak přidělali společnosti jeden z dalších problémů.

Odchyt a kastrace

Zeptali jsme se, jak tuto záležitost řeší radnice města Jihlavy.

„Město Jihlava má vyřešen odchyt a kastraci opuštěných koček. Odchyt uskutečňuje městská policie, kastraci provádí v souladu s přepisy odborný personál jihlavského městského útulku pro opuštěná zvířata,“ odpověděl tiskový mluvčí radnice, Bc. Radek Tulis.

Na otázku, jakou metodiku používají, odpovídá náměstek ředitele městské policie (MP) v Jihlavě, Mgr. Jaroslav Dřevo:

„Program pro kočky ve městě? Nějaká metodika neexistuje,“ odpověděl Mgr. Dřevo. V minulosti mívali kočky na psím útulku v Jihlavě, který je určen hlavně pro psy a náleží městské policii. "Kočka je speciální zvíře, které potřebuje úplně speciální podmínky. Když ji porovnám se psem, tak v současnosti nejsme schopni zajistit podmínky pro umístění koček ve městském (psím – pozn. red.) útulku. Dříve tam byly provizorní prostory, kde byly kočky kastrovány. Ale protože nebyla striktně oddělena část kočičince od psů, tak tam stále hrozilo nebezpečí nákazy,“ doplnil náměstek.

Útulek „Na Vysočině“

Asi před rokem o. s. Dobré ruce Zlín otevřelo depozitum pro kočky ve Skrýšově u Polné, kde zajišťuje kastraci, ošetření nebo adopci přijatých koček rodina Homolkova.

Pokud lidé najdou bezprizorní kočku, v současnosti dostanou od jihlavské MP informaci, že kočky do městského psího útulku Jihlava nebere a že kočičí útulek je ve Skrýšově. Paní Táňa Homolková dodává, že takto policie informovala nálezce až po její apelaci. Depozitum ve Skrýšově, pojmenované Na Vysočině, přijímá všechny kočky z kraje Vysočina i odjinud.

„Odchycená zvířata, která se nepodaří umístit do náhradní péče, do útulku ve Skrýšově (který je hmotně podporován městskou policií) se dle výše uvedené metodiky vykastrují ... Následně, pokud to hygienické podmínky místa odchytu nevylučují, jsou zvířata vrácena do původní lokality. Závěrem bych Vás chtěl požádat, jestli by součástí článku mohla být i výzva směřovaná k občanům, aby tato zvířata nekrmili. Děkuji,“ dodává Mgr. Jaroslav Dřevo, náměstek ředitele MP.

„Zákaz krmit kočičky? Dost smutné, bude jich nemocných a hladových umírat daleko víc,“ reaguje Táňa Homolková z útulku pro kočky Na Vysočině.

„Není důvod pro přijímání speciální městské metodiky pro odchyt a kastraci koček,“ sděluje mluvčí radnice Bc. Radek Tulis. „Metodika je daná Metodickým pokynem č.3/1995 vydaným St. veterinární správou ČR Praha, kde je ošetřena i regulace populace toulavých koček v městských aglomeracích.“

Mluvčí magistrátu také dodává, že město Jihlava, resp. Městská policie Jihlava (MP) hmotně podporuje útulek pro kočky ve Skrýšově, a to formou krmiva pro kočky od sponzorů, o které se městský jihlavský útulkem dělí s útulkem ve Skrýšově.

„Ohledně této podpory, před rokem, když rušili původní ubikaci pro kočky, mi vedoucí ze psího útulku v Jihlavě nabídl (mimo jiné) konzervy a kapsičky z DM drogerie, které jim tam zbyly,“ potvrzuje paní Homolková a dodává, že konzerv bylo poměrně hodně.

„Poskytovat služby v oblasti péče o opuštěné a nemocné kočky je rozhodnutí soukromé osoby či sdružení, finanční podpora útulku je samosprávné rozhodnutí každé obce, nepřísluší nám je hodnotit,“ říká Bc. Tulis, tiskový mluvčí radnice a dodává, že se připravuje rekonstrukce ubikace pro potřeby zákonného pobytu koček a koťat v jihlavském městském psím útulku.

RNDr. Toman, jenž je vedoucím městského útulku pro opuštěná zvířata v Jihlavě, k problematice bezprizorních koček sděluje: Jednak jsem tu krátce vedoucím útulku, a jednak bych uvítal, že kočky nejdou sem. Byl bych rád, kdyby útulek byl věnovaný psům a volně žijícím zvířatům, která také potřebují pomoc.

Kočky jsou ožehavou skupinou zvířat. Ony dokážou žít skutečně bez pomoci člověka. U kočky dochází k feralizaci, tj. vznikne populace volně žijících koček zcela nezávislých na člověku, které se dokáží uživit na tom, co produkuje město. Ale bohužel i na tom, že jsou schopné se živit vlastním lovem. Chytají ptáky, chytají zajíčky, ale i potkany a myši, kteří jsou škůdci. Zkrátka, kočky vždy byly schopny se uživit samy.

Pokud se magistrát rozhodl, že nebude zatím řešit, abychom udělali další útulek zřizovaný třeba městskou policií, a jestliže na okrese již existuje útulek řízený nevládní organizací, který funguje dobře a bere i kočky z Jihlavy, tak jsme šli cestou spolupráce s útulkem ve Skrýšově. Bratrsky jsme se rozdělili o konzervy od sponzora a jsme schopni to tak dělat i dále.“

„To je krásné gesto ze strany psího útulku,“ reaguje paní T. Homolková.

„Není možné zde v jednom areálu udělat kočičí útulek, po veterinární stránce by to bylo neprůchodné,“ míní RNDr. Toman. „Když mluvím o volně žijících kočkách, tam je jediné řešení, aby se nemnožily, je kastrovat. V rámci radnice, když se o tom mluvilo, jsme schopni tu kastraci dělat.“

Co se děje s kočkou po kastraci?

„Kočky budou vráceny do stejné lokality a budou označeny vrubem v uchu, že už jsou vykastrovány. A budou dožívat v tom prostředí. Nevím o tom, že by se takové feralizované kočky dávaly do útulku. Kvalita života koček je srovnatelná s tím, jak žijeme my.“

Kočky sice možná nikoho neobtěžují, ale na ulici jsou vystaveny zvůli kohokoliv. Také proto stojí někdy léčba následků týrání koček značné částky, které útulek Skrýšov sbírá na transparentní účet a hradí z něho.

Na otázku, jaká se připravuje součinnost obyvatel s městskou policií - kdo odchytí opuštěnou kočku, nám sdělil Mgr. Dřevo, MP:

„Městská policie. Ale - není důvod ji chytat. Když kočka není nakažená nebo nemocná – vzteklina se na Jihlavsku nevyskytuje několik desítek let – . Ale pokud ta kočka je zdravá, není důvod ji chytat. To zvíře nějakým způsobem venku žije. Je to zvíře domestikované, ale v současnosti je to zvíře, které žije „už zase venku“- ferální zvíře. (ferální /angl. feral/ zvíře z domestikované populace, které opět žije ve volnosti) ...Prostě zdivočelá kočka žije venku, a tak je třeba na to nahlížet. A pak kočka nějakým způsobem odejde z tohoto světa,“ dodává Mgr. Dřevo.

Na dotaz, jak jsou kočky kastrovány, pokud nejsou programově odchytávány, odpověděl pan Dřevo, že pokud kočku odchytnou, bez kastrace ji zpět nepustí. Vykastrovaná kočka je označena a po zákroku vypuštěna zpátky do lokality, kde byla chycena, pokud to není oblast, kde by mohla třeba ohrozit zdraví dětí. Nebo se nabídne chovateli.

„Nám také pár koček prošlo rukama a všechny kočky jsme udali. Bylo jich asi pět z původního psího útulku,“ sdělil náměstek MP.

Kočka domácí se jmenuje kočka domácí. Byla domestikována před tisíci léty. Když se někdo kočky zbaví a ona pak a její potomstvo zdivočí - stane se ferálním, opravdu patří do lesa nebo do města, kde je zákaz krmení?

„Myslím, že něco již se připravuje,“ míní RNDr Toman. „V každém případě to bude ve spolupráci s MP. Veterinářka udělá kastraci, kočky zde budou v rekonvalescenci. Věřím tomu, že se bude feralizovaná populace koček snižovat. … Do útulku by se dávaly kočky, které jsou ještě kontaktní s člověkem. Pokud je tam kontakt přes příjemné věci, jako jídlo, může kočka znovu zdomácnět.

Útulek Skrýšov se pokouší s radnicí spolupracovat. Chceme jim poskytnout potravinovou pomoc a máme zájem o spolupráci, protože my zde kočky nechceme. Pro nás je dobře, že blízko existuje útulek, který se o kočky postará. Se Skrýšovem máme dohodu, že pokud by byl problém, oni si pro každou kočku přijedou. Pokud jde o volně žijící kočky, ferální, jsem pro to, aby se spíše vrátily na tu lokalitu, než aby se dávaly do útulku.“

Když potom ferální kočka loví ptáky, je nemocná prašivinou, parazity, podvyživená, zraněná, opravdu nepotřebuje pomoc od ´domestikátora´?

"Situace bezprizorních koček a jejich životní podmínky jsou často alarmující a tyto kočky vlivem těchto podmínek obvykle velmi trpí.  Každý stát s humánními principy by měl mít schválenou legislativu na ochranu zvířat," sděluje Marta Vachovcová ze Sekce na ochranu koček a dodává: "Naše stanovisko je takové, že kočky je třeba chránit a pomáhat jim, ať už legislativně nebo prostřednictvím ochranářských organizací. V ideálním případě by měla každá kočka mít svůj domov a svého majitele; protože však v ideálním světě nežijeme, realita tomu neodpovídá." 

Zatímco Havlíčkův Brod, Pacov, Žďár nad Sázavou a jiná města na Vysočině nabídla útulku ve Skrýšově finanční pomoc pro kočky, jihlavský magistrát zatím nepřistoupil ke smlouvě o finanční pomoci na kastraci a léčbu v kraji nalezených koček. Odchyt a kastrace opuštěných koček v krajském městě prozatím není dost ujasněn. Kromě dodávky krmiva od MP Jihlava nedostává depozitum pro kočky ve Skrýšově od Jihlavy finanční pomoc, třebaže je to vlastně zatím jediný útulek pro kočky na Vysočině.