Čínský prezident Si Ťin-pching ve Velké síni lidu v Pekingu, 11. listopadu 2016. (Wang Zhao / AFP / Getty Images)
Čínský prezident Si Ťin-pching ve Velké síni lidu v Pekingu, 11. listopadu 2016. (Wang Zhao / AFP / Getty Images)
Čínský prezident Si Ťin-pching v rámci proslovu k více než třem tisícům čínských literátů a celé stálé komisi politbyra 30. listopadu 2016 v Pekingu učinil prohlášení vzbuzující dojem odklonu od desetiletí dlouhé politiky komunistické strany. Prohlásil, že při pohledu na tradiční čínskou kulturu může přijít na scénu „velká kulturní renesance“ čínského lidu.

Od dob vůdce komunistické strany Mao Ce-tunga se Komunistická strana Číny zasazovala o zničení pět tisíc let staré tradiční čínské kultury, kterou vnímala jako překážku k dosažení absolutní moci. Řada chrámů, památek a kaligrafií lehla popelem, mnichové a jeptišky se dostali pod tlak represí státních úřadů a strana propagovala materialismus a ateismus. Hodnoty buddhismu, taoismu a konfucianismu byly veřejně hanobeny a odmítány. Revoluční písně a lidové divadlo nahradily klasickou poesii a tanec.

Pátý vůdce čínského režimu nyní začal veřejně chválit prastarou čínskou kulturu téměř posvátným tónem. Jedná se o další z jeho veřejných kroků, které vzbuzují dojem skutečných reforem.

„Schopnost čínských lidí se neustále rozvíjet a průběžně zotavovat z neúspěchů je nevyhnutelně spjata s mocnou podporou čínské kultury,“ řekl Si. „Čínská kultura má unikátní filozofii, moudrost, přítomnost a grácii posilující nejniternější sebevědomí a hrdost čínských občanů a čínského lidu.“

Ti, kdo se zabývají literárními díly, musí „pečlivě sledovat autentickou vědeckou erudici, dobrou morálku, chování a estetiku vysoké úrovně,“ řekl prezident v rámci projevu.

Si Ťin-pching rovněž demonstroval svoje vlastní znalosti čínské kultury tím, že okořenil svůj proslov klasickými maximy jako „pero literátů povzbuzuje soucit a trestá zlo“, což jsou myšlenky, které se výrazně odklánějí od proslovů vůdců komunistického režimu, který těžce porušuje lidská práva obyvatel Číny již více než 60 let.

Samozřejmě, že prezidentova více než 9 500 znaků dlouhá řeč obsahuje také povinné zmínky o „socialismu“ a „vůdčí“ úloze strany při kulturním rozvoji Číny. Koneckonců, jeho řeč může být zároveň považována za pouhé pokračování dlouhodobého projektu komunistické strany legitimovat režim tím, že spojí svoji pověst s myšlenkami a tradicemi před-komunistické éry.

Nicméně otevřenost Si Ťin-pchinga, jeho chvála tradiční kultury a některé konkrétní formulace, jež použil, se zdají být „vykročením z rámce fungování Komunistické strany Číny“, říká Li Tchien-siao, nezávislý politický komentátor.

Zatímco oficiálně ateistická komunistická strana v minulosti přejala některé techniky, jako kaligrafii nebo lidové tance, současně „vždy odmítala bohy inspirovanou stránku tradiční čínské kultury“, řekl Li. „Prezidentovo potvrzení grácie čínské kultury je odmítnutím definice kultury užívané komunistickou stranou.“

Li Tchien-siao dodal, že Si Ťin-pchingova volba čínských znaků pro vyjádření slova „grácie“ je rovněž velice významná, protože v čínštině použil obrat „Shen Yun“, což je rovněž označení světoznámého souboru klasického čínského tance Shen Yun Performing Arts, kterému dosud nebylo dovoleno vstoupit na území Číny. Nedávno požádali organizátoři představení vládu Hongkongu o možnost uspořádat vystoupení v Hongkongu v roce 2017. Politický komentátor Li Tchien-siao si myslí, že Si Ťin-pching tímto proslovem dává svůj souhlas k pozvání souboru Shen Yun do Hongkongu.

Umělci ze souboru Shen Yun uvádějí, že jejich posláním je pomocí jevištního umění obnovovat čínskou kulturu starou 5 000 let. Za posledních deset let vystoupil Shen Yun ve stovkách měst po celém světě.

Gesta současného prezidenta napovídají, že by Li Tchien-siao nemusel být daleko od pravdy. V roce 2013 Si Ťin-pching navštívil historický Konfuciův chrám, který leží ve městě Qufu ve východní Číně, a je známo, že Konfuciovo učení citoval v mnoha svých projevech.

V polovině října prezident citoval dílo proslulého generála Jüe Feje z čínské dynastie Sung, a ve veřejném seznamu literatury označil jeho dílo jako své oblíbené. Koncem října 2016 profesorka Šeng Ťien-chungová, náměstkyně ředitele Office Of Shanghai Chronicles, zmínila Si Ťin-pchingovo „uctivé hodnocení a zhuštěnou studii“ 5 000 let staré kultury Číny. Dodala, že prezident zdůraznil význam zachování a pokračování starobylých místních kronik, když v roce 1980 zastával post úředníka v jižní provincii Fu-ťien.


Článek byl redakčně zkrácen.
Přeložil a upravil Milan Kajínek; zdroj: small United States