Úvodní plakát Muzea Vysočiny. (Muzeum Vysočiny)
Úvodní plakát Muzea Vysočiny. (Muzeum Vysočiny)
Vysočina – V jihlavském parku Gustava Mahlera, na půdě bývalé židovské synagogy, vypálené nacisty už roku 1939, se 22. května 2017 odehrávalo čtení jmen. Studenti gymnázia, profesoři, zastupitelé města nebo náhodní příchozí se střídali po celý den ve čtení jmen židovských spoluobyvatel, které důkladná nacistická mašinérie vypátrala, shromáždila a odvlekla z domovů pryč.

„Transporty Av 18. května a Aw 22. května 1942 byla před 75 lety dovršena likvidace židovských obyvatel Jihlavska. Nejstaršímu bylo v době nástupu do transportu 94 let, nejmladšímu 2 měsíce. Holokaust je jednou z tragédií naší společné minulosti, kterou je třeba si stále připomínat. Nezapomenout je jediná cesta k naději, že opakování historie nedovolíme,“ sděluje Mgr. Silvie Čermáková z Muzea Vysočiny, v jejíž režii se tato pietní vzpomínka odehrávala. 

„Chceme, aby zaznělo všech 1 370 jmen, která před sedmdesáti lety představovala jen další položky v mašinerii nenávisti. Každé jméno znamená jeden lidský osud, jeden lidský život. ...Vyjádříme vůli uchovat je v paměti pro další generace a předat tuto pomyslnou štafetu dál jako důležitý historický vzkaz a povinnost připomínat viny těch, kteří zločiny páchali, a odpovědnost těch, kteří jejich páchání dopustili,“ vysvětluje Mgr. Čermáková. 

20170523-cteni2
Každý příchozí mohl vzít do ruky seznam a pokračovat. (S laskavým svolením Aleše Kauera)

Akce byla otevřená veřejnosti, kdokoliv se k ní během dne mohl připojit a přečíst část seznamu. Každý byl vítán a každá minuta, kterou věnoval, pomůže nezapomenout.

Začínalo se od 10,00 hodin a četlo se do vyčerpání všech jmen v seznamu, do pozdního odpoledne.

20170523-cteni3
Čtení bylo prokládáno sdělením historických faktů, jak transporty probíhaly a kam směřovaly, s počtem lidí, kteří je přežili. (Z. Danková / ET ČR)

20170523-cteni
Za každým jménem zaznělo cinknutí trianglu, 1 370krát. (Z. Danková / Epoch Times ČR)