Návštěvníci hrající počítačové hry na veletrhu PC her Gamescom v roce 2017. (Lukas Schulze / Getty Images)
Návštěvníci hrající počítačové hry na veletrhu PC her Gamescom v roce 2017. (Lukas Schulze / Getty Images)
Po desetiletích výzkumu to vypadá, že Světová zdravotnická organizace (WHO) uzná nadměrné hraní počítačových her jako duševní poruchu.

Tento krok ze strany WHO přichází na základě rostoucích obav z dopadů dlouhodobého hraní počítačových her na lidské zdraví a sociální život, a to převážně na základě pozorování v asijských zemích. Jižní Korea například již zavedla řadu zákonů, které limitují přístup dětí k počítačovým hrám.
Podle mezinárodního vědeckého časopisu New Scientist byla poslední Mezinárodní klasifikace nemocí naposledy schválena Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1990. Nadcházející vydání, které by mělo připadnout na letošní rok, je stále ve verzi návrhu.

Současná verze návrhu uvádí řadu kritérií, jež by mohli lékaři využívat k určení, zda se herní zvyklosti jednotlivce vyvinuly do vážného zdravotního stavu.

Dle návrhu má jedinec duševní poruchu, pokud dává přednost počítačovým hrám do takové míry, že mají větší prioritu než ostatní životní potřeby a jedinec nehledí na negativní následky.
 
Aby toto jednání mohlo být klasifikováno jako duševní nemoc, musí jedinec vykazovat toto chování v časovém horizontu nejméně dvanácti měsíců.

Vladimir Poznyak z odboru pro duševní zdraví a zneužívání návykových látek WHO v rozhovoru prohlásil, že světoví zdravotní odborníci potřebují uznat vážné zdravotní důsledky, které počítačová závislost může přinášet.

„Za normálních okolností lidé nemají při hraní počítačových her závislost. Podobně jako lidé, kteří občasně pijí alkohol. To nadměrné množství s sebou přináší problémy,“ řekl.

Dle deníku The Daily Mail se zdravotnická organizace WHO nerozhodla pokrýt tzv. internetovou závislost a závislost na chytrých telefonech, jelikož nebyly poskytnuty důkazy, že jde o skutečné duševní poruchy.

WHO dodává, že nejohroženější skupinu tvoří děti a mládež. Americká akademie dětské a dorostové psychiatrie vydala varování konstatující, že přílišná angažovanost dětí a mládeže v počítačových hrách přináší nepříznivé důsledky, jako horší známky či ztrátu sociálních vazeb. Navíc mnohé počítačové hry zdůrazňují negativní témata a propagují kriminální chování či nerespektování autorit a zákona. Dle akademie se 90 procent mladistvých angažuje v hraní her zobrazujících výše uvedené.

Americký počítačový herní průmysl dosahuje příjmů v řádu miliard dolarů ročně.


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích

Přeložil: Petr Matějček; Zdroj: small United States