Demokracie a lidská práva
Jang Feng-lien žila v dobrých poměrech, šťastně vdaná s jednou dcerou a jistým zaměstnáním docentky na Chepejské univerzitě inženýrství v Chan-tanu. Mezi studenty i kolegy pedagogy byla oblíbená. Pak však přišla rakovina prsu, chemoterapie, operace v Pekingu...
Takzvané „Umbrela movement“ neboli „Deštníkové hnutí“ v Hongkongu stále pokračuje a zvolilo svého zástupce do vedení města. Studentský vůdce Nathan Law, který pomáhal organizovat protesty proti vzrůstajícímu vlivu a působení čínského režimu v...
O důvodu zmizení vydavatelů se stále spekuluje, jejich dlouhodobé pohřešování je však nezvratným faktem. Podezřelé je především to, že všechny pohřešované spojuje vydávání knih, kritizujících čínskou komunistickou stranu a její režim, nebo...
Interní dokument, vydaný Generální kanceláří komunistické strany Číny, do určité míry připouští pochybení způsobená během sedmnáct let trvajících represí duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Text dokumentu, podle webových stránek...
Článek přeložila: Bohumila Chocholová; originální článek:  Upravil: Milan...
Nedávno publikovaná analýza kolegy Leo Timma z newyorské pobočky Epoch Times se zamýšlí nad náznaky přípravy některých představitelů Komunistické strany Číny na přechod k demokratickému systému. Někteří analytici vnímají přechod jako...
Ředitel právní společnosti v Pekingu. Absolvent prominentní čínské univerzity politických věd a práva. Syn bohatého kádru čínské komunistické strany.Liang Siao-ťün je tím vším – navíc je překvapivě ochoten riskovat policejní dohled a odebrání...
Agentura Reuters přinesla zprávu o nedávné výzvě USA adresované čínskému režimu. Spojené státy se po započetí úzkých obchodních vztahů s Čínou důrazněji nevyhrazovaly vůči zásahům režimu na území ČLR. V roce 2016 již, zdá se, přetekl pohár...
Dle událostí probíhajících v ČLR v posledních letech je možné tvrdit, že čínský režim potlačuje náboženské směry a víry ve snaze je ovládnout a přinutit, aby uznali jako hlavní autoritu komunistickou stranu. S křesťany loajálními papeži nebo...
Studenti čelí potenciální hrozbě vězení za uspořádání prodemokratické demonstrace.Tři studentští představitelé hongkongského pro-demokratického hnutí byli odsouzeni 21. července 2016 za jejich zapojení se do historicky nejrozsáhlejší hongkongské...