Obchod a ekonomika
Když se podíváme na případ Ruska, v zemi byl v průběhu privatizace stále zachován sociální systém dávek a podpor a někteří nezaměstnaní dělníci dostali alespoň minimální finanční podporu. Ruská vláda nikdy nepřijala politiku nuceného propouštění,...
V druhé části naší čtyřdílné série (první díl najdete zde) se zaměříme na dvě dekády reformy státních podniků. Z pohledu institucionálního přechodu skončil čínský socialismus oficiálně v roce 1997, kdy Čína začala implementovat privatizaci...
Když se čínský kapitalistický systém ekonomiky spojil s rudým režimem, vznikla unikátní politicko-ekonomická struktura, které se nedá říkat ani socialismus, ani demokratický kapitalismus. Já ji nazývám „kapitalismus komunistické strany“.
Investice byly za posledních dvacet let jednou z hlavních ekonomických strategií Číny. Zahraniční investice Číny rostou zejména v posledních letech a v roce 2015 dosáhly 123,12 miliardy USD. Do poloviny dubna letošního roku odešlo do ciziny dalších 110 miliard...
Příliv čínských peněz do zahraničí nepolevuje ani s tím, jak vláda v Pekingu zpřísňuje kontrolu toku kapitálu. Jednou z investičních oblastí, kterou režim naopak podporuje a neomezuje, je Hollywood. Čínské firmy mají o zábavní průmysl značný...
Cameron byl první hlavou EU, která tlačila na uzavření dohod o volném obchodu mezi Unií a Čínou. Byl také jedním z těch, kdo se zasazoval o to, aby se Číně udělil status plné tržní ekonomiky, což by evropským zemím ztížilo uvalení cla na levné čínské...
Gucci zavřel v Číně v roce 2015 pět obchodů, Burberry dva a Prada čtyři prodejny, uvádí zpráva Bain & Company. S tím, jak poptávka upadá, se k likvidaci prodejen chystá v nejbližších měsících řada dalších firem. Luxusní značky, které jsou...
Všichni to dávno vědí, jen trvalo, než to přišlo z oficiálních míst.   Státní čínská tisková agentura Sin-chua (Xinhua) potvrdila, že přehnané údaje o výši HDP byly roky falšovány, přinejmenším na regionální úrovni. Deník China Daily dokonce...
Devět z deseti osob na seznamu nejbohatších Číňanů je nějakým způsobem napojeno na Komunistickou stranu Číny, informovala čínská státní média. Tento fakt nadále podtrhuje úzké propojení obchodu s politikou v ČLR. Poté, co Hurun Report oznámil v říjnu...
Někdy, když si manažeři nejsou docela jisti, co mají udělat, řídí se podle těch nejúspěšnějších. Současnou otázku, zda do Číny dál investovat či nikoliv, částečně zodpovídají kroky nejbohatšího muže Asie, Li Ka-šinga (Li Ka-shing), které podnikal...