Magazín
28. březen 2017
Vážení čtenáři,v novém roce přecházíme od speciálních vydání k magazínu naplněnému rubrikami z různých společenských úrovní a směrů. Náš záměr ale zůstává stejný: přinášet kvalitní obsah, který inspiruje, vzdělává a pobaví.Protože...

Příběhy ze staré Číny

Během pěti tisíc let a vlády dvaceti čínských dynastií se odehrávaly mnohé příběhy. Zatímco císař vládl králům jednotlivých zemí, měnila  a rozvíjela se v Číně kultura, řemesla a náboženství buddhismu a taoismu.V tomto vydání nahlédneme...
HRA O 3 VÍKENDOVÉ POBYTY - Pokud si do konce roku 2016 zakoupíte roční předplatné speciálního vydánídeníku Epoch Times, zařadíme Vás do hry o víkendový pobyt v Horském hotelu Excelsior, kde je pro vás připraven dvoulůžkový pokoj s...

Tělo a mysl - nerozlučné spojení

Celostní medicína vyžaduje aktivní účast člověka na jeho uzdravení. Hledá příčiny nemocí na straně toho, kdo onemocněl, v jeho životním stylu, chování a myšlení. Pochopení, že nemoc není pouze něco vnějšího, ale že vzniká také aktivní účastí...

Čína: Jedna země, dvě tváře

PRÁVĚ V PRODEJI: Čína dnes ukazuje dvě tváře. Na jedné straně kapitalismus, ekonomický rozvoj, miliardový finanční přebytek a pozitivní reklama. Na straně druhé vládnoucí režim stále neopustil totalitní praktiky: násilné represe,...
Součástí nového tištěného speciálu deníku Epoch Times - Svět Sherlocka Holmese jsou dvě detektivní hry, ve kterých můžete prověřit svoje pozorovací, detektivní a kryptografické schopnosti. Níže naleznete podrobnosti o obou hrách a odměnách pro...
I když o literárním díle sira Arthura Conana Doyla bylo již mnoho napsáno, rozhodli jsme se vytvořit speciál na téma jeho detektivních románů, které neodolatelně evokují atmosféru dobrodružství. I samotný Doyle byl duší dobrodruh. Účastnil se expedice do...

Svět Sherlocka Holmese

PRÁVĚ V PRODEJI: Nahlédněte společně s námi do života spisovatele  A. C. Doyla, do historie anglického Scotland Yardu a věhlasných detektivů, pokuste se vyřešit logické hry, vyzkoušejte svoje pozorovací, dedukční a kryptografické schopnosti. O...

Tajemství prastaré čínské kultury

PRÁVĚ V PRODEJI: V tomto vydání nahlédneme do světa, kterému se kdysi říkalo Země bohů. Možná vás překvapí, že čínská kultura má vlastní mytologii o stvoření světa a lidí nebo že její znakové písmo je významově zakořeněno ve víře v Nebesa a v...

Morální základy české společnosti

PRÁVĚ V PRODEJI: Pojďte se společně s námi začíst do moudrostí významných českých osobností. V tomto speciálním vydání se vracíme ke kořenům českého národa, poodhalujeme základy myšlení významných postav české historie a hodnoty, které...