Zajímavosti
(Zoo Jihlava)

Den dlouhý jako žirafí krk

Také žirafí kluci Manu, Paul a Zuberi ze Zoo Jihlava mají svůj svátek, který s nimi mohou návštěvníci oslavit. Ve středu 21. června, o nejdelším dni v roce, se bude v jihlavské zoo konat akce k Mezinárodnímu dni žiraf nazvaná „Nejdelší den pro nejdelší...
Vysočina – V jihlavském parku Gustava Mahlera, na půdě bývalé židovské synagogy, vypálené nacisty už roku 1939, se 22. května 2017 odehrávalo čtení jmen. Studenti gymnázia, profesoři, zastupitelé města nebo náhodní příchozí se střídali po celý...
11. května byl zahájen 23. knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha, kterého se průměrně účastní kolem 40 000 návštěvníků. Ústav pro studium totalitních režimů, který na veletrhu také vystavuje, zařadil mezi své tituly i knihu Devět...
Mezi zatčeným byli například zadrženi Sergej Vojcechovskij, československý armádní generál, Michail Kovalevskij, vyhledávaný projektant, Nikolaj Petrov, štábní kapitán letectva, Vladimír Chýlecký, konstruktér a další. Jejich život měla komanda SMERŠ...
Golden Heart. Aktuální informace jsou také na facebook/divadelnisvet.

Do Zoo Jihlava doputovali pelikáni bílí

Vysočina – Minulý týden doputovali tři bílí pelikáni z Budapešti do jihlavské zoo a doplnili stávající skupinu šesti pelikánů bílých. Mladí ptáci pochází ze Zoo Budapešť, kde se vylíhli v roce 2015. Protože původní skupina pelikánů...
Tanec existuje, co je lidstvo na světě, říká taneční lektorka ing. Michaela Dvořáková. Na počátku to byly to nějaké rituální poskoky v jeskyních, když se oslavovalo nebo probíhala příprava na lov. Tanec se vyvíjel ve společnosti, společnost se chtěla...
Byl to král Karel IV., kdo rozhodl, že v hlavním sídle země české budou navždy uloženy korunovační klenoty, jimiž se bude zdobit hlava krále. Klenoty neměly nikdy opustit Pražský hrad, avšak toto královo přání nebylo v průběhu dějin vždy...
V kulturních kruzích známe pár herců, jejichž hlasy se dají charakterizovat jako charismatické, působivé, skoro až magické.Za časů, kdy nebyla televize a panovalo rozhlasové vysílání, sluchové vjemy vyvolávaly obrazy, které vyrůstaly v posluchačově...
Ornitologové zvou zájemce na pozoruhodné vycházky. Každoročně si 2. února připomínáme Světový den mokřadů. Také letos ke konci zimy členové České společnosti ornitologické připravili vycházky k vodním plochám spojené s pozorováním...