Za hranice vědy
  Hned několik velkých čínských médií přineslo v říjnu zprávu o nebezpečných vodách jezera Poyang, největšího sladkovodního jezera v Číně. Jezero Poyang je známo jako „Bermudský trojúhelník Východu". Během 30 let, od počátku 60.
  V současné epoše tvoří moderní věda celek se společností. Vyvíjela se pospolu se západní společností, ovlivňovala a byla ovlivňována rozvojem technologie, ekonomiky, metod válčení, a kultury. Filosofie je částí kultury a jako taková má pro...
Filozofie je velmi dynamická a zdá se, že nemá žádná striktní pravidla a omezení. Filozofie, jak se zdá, nemá předdefinované hranice v oblastech zkoumání a může zrovna tak kriticky studovat povahu vědy, umění a etiky.Filosofie dala zrod moderní vědě a...
Někteří z největších myslitelů chtěli vymezit povahu matematické dedukce za účelem zlepšení svého pochopení teorie „teorémů" v matematice. Za tímto účelem se pokoušeli kodifikovat myšlenkovou činnost lidské dedukce tak, jak platí pro...
V současné době převládá dojem, že moderní věda bude pokračovat v neustálém pokroku a časem objeví kompletní a vyváženou teorii vesmíru. Avšak jak moderní věda dělá neustálé pokroky, objevuje také své vlastní hranice. Některé z největších...

Je čas iluze?

„Čas je plujícím obrazem věčnosti.“ – Platón Máme tendenci věřit, že osud není pevně daný a že všechen čas upadá do zapomnění, avšak může být pohyb pouhou iluzí? Jeden proslulý britský fyzik vysvětluje, že v určité dimenzi čas...

2012: Nový začátek?

Ať už je to věda nebo pověra, náprava nebo katastrofa, tento rok se objevuje v mnoha pradávných věštbách “My tomu říkáme motýlkový diagram, protože sluneční skvrny vytváří na tomto nákresu vzorec, jenž vypadá jako motýlí křídla,” napsal Dr.
  Skrze vývoj a činy moderní vědy lidstvo čím dál víc věří, že věda má schopnost podat vysvětlení každé existující věci na naší planetě a v našem vesmíru.Pojďme si však ukázat, že ačkoli mnoho jevů ve světě má vědecká vysvětlení,...

Realita jako pouhá iluze, část II.

„Pro ně, řekl jsem, by pravdou byly pouze stíny těch obrazů, a nic víc." - z díla Republika od Platóna Stíny a barvy světla jsou hrubou projekcí „skutečnější" reality. Vesmír, ve kterém žijeme, se ukazuje jako něco ještě iluzornějšího, kde jsou...

Realita jako pouhá iluze, část I.

Každá akce a každá hmota vzniknuvší ve vesmíru je přizpůsobena tomu, co známe jako realitu. Idea, že náš vesmír plyne jako gigantický sen nebo je jako produkt velmi složitého programu virtuální reality, se mnohem více podobá důmyslnému scénáři science...