Za hranice vědy

Evoluční teorie a genetický brak

  Navzdory síle, se kterou byla v uplynulém století doktrína evoluce v současné biologii aplikována, nás fakta nutí pochybovat, že opravdovou hnací silou, stojící za původem druhů, je pouze přírodní výběr a změny čistě nahodilé. Záhada...
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu.Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem...

Gaia: Živoucí a dýchající Země

Když zamícháme v kotli současných vědeckých teorií a přemýšlíme o té, která nejvíce setřela linii mezi materiálním a duchovním, zjistíme, že na povrch vyplave hypotéza o Gaii. Během posledních čtyřiceti let, jak se pokračuje ve sbírání konkrétních...

Cesta do středu hmoty

Věda nám říká, že jedny z nejmenších stavebních kamenů, ze kterých je sestaven náš svět, jsou atomy. Atom je složen z vrstev elektronů a také z jader, která jsou tvořena protony a neutrony. Půjdeme-li ještě hlouběji, zjistíme, že protony a neutrony jsou...

Experimenty s časem: Čtvrtý rozměr

Pár let poté, co Einstein uvedl svou teorii relativity, začali vědci vnímat čas jako rozměr, který je neoddělitelně spojený se třemi již známými prostorovými rozměry. Ale na rozdíl od výšky, délky a hloubky, je čas obtížné graficky znázornit.

Božský poměr: Nerozluštitelný kód

ZLATÝ PRŮMĚR: Od řeckého Pantheonu ke skořápce loděnky, zlatý poměr je zlatou mírou pro dobrý design. Přesto vědci ještě nechápou, jak je možné, že se dá tento harmonický poměr nalézt napříč celým světem přírody. „Geometrie má dva velké...

Intuice: Smysl, který popírá fyzično

"Šťastný; rozzlobený; šťastný… rozhodně šťastný". Se zařízením, sledujícím činnost mozku a po dvou krváceních do mozku, která zanechala zrakové centrum mozku vážně poškozené, se nezdálo, že by 52letý "pacient X", hádal výrazy tváře náhodně. ...

Historie před naší historií: kameny z Iky (III)

V roce 1960 se poté, co byly v jeskyni u města Ika v Peru nalezeny prastaré kameny, rozpoutala poměrně velká diskuse týkající se historie. Většina archeologů a paleontologů zdánlivě ukončila debatu prohlášením, že znaky na kamenech z Iky představují ryzí...

Historie před naší historií: Známky ztracených technologií (II)

Jak starý je tedy náš lidský druh? Zatímco čísla se mírně mění, moderní antropologická a genetická studia potvrzují podobné časové údaje. Přesto existence stovek izolovaných artefaktů nezapadá do tohoto standardního příběhu naší historie.

Historie před naší historií (I)

V červnu 1968 amatérský sběratel zkamenělin Wiliam J. Meister nalezl v Antelope Spring v Utahu dva palce tlustý kámen. Když do něj udeřil kladivem, objevil tak zkamenělý otisk stopy lidské boty. Ale tento otisk obsahoval ještě něco dalšího - zašlápnutého...