Podle učebnic dějepisu byla křišťálová lebka Mitchell-Hedgese, také nazývaná lebka osudu, nalezena v roce 1927 anglickým badatelem Fredrikem Mitchell-Hedgesem v ruinách Mayů v Lubaantunu ve Střední Americe. Jiné prameny říkají, že Mitchell ji koupil na aukci...