Zajímavosti
Tento článek byl zkrácen z původní verze, která vyšla v tištěném speciálu Epoch Times Svět Sherlocka Holmese. Další speciální vydání naleznate v našem eshopu. Stejně jako na světě neexistují dva jedinci, kteří by měli stejný otisk prstů, i písmo...
Průzkum na Hranické propasti proběhl 27. září 2016. Akci pořádali členové společnosti ZO 7-20 Hranický kras, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, pracoviště Olomouc, příslušníci odboru speciálních potápěčských činností a výcviku...
jde o část letectva, kterou tvořili dobrovolníci, záloha,“ upřesňuje Josef Vochyán. „Před válkou to znamenalo zálohu, během války byli do této části zařazováni cizí státní příslušníci, akcent je to obrovský, protože byli to dobrovolníci službou...

Kožešiny – je to nutné?

V České republice je v současnosti registrováno 9 kožešinových farem, na kterých je každým rokem plynem nebo elektrickým proudem zabito zhruba 20 tisíc lišek a norků. Podle návrhu zákona, který v březnu předložila skupina 50 poslanců napříč...

Oblaka, mračna, kupy, beránky nebo arcus

...

Výzkum: Hulvátské chování na pracovišti se šíří jako virus

Přijít do kontaktu s hrubých chováním na pracovišti způsobuje, že lidé více vnímají neomalené vystupování v pozdějším jednání s ostatními, zjistila nová studie. A toto vnímání zase způsobuje, že se lidé pravděpodobněji zachovají také neslušně.

Blochin, Stalinův kat a popravčí

Kat se objevoval ve svém pracovním oděvu. Byla jím kožená kapuce, dlouhá řeznická zástěra, kožené rukavice až po loket a letecká kukla s brýlemi. Aby se kat neušpinil lidskou krví, používal svoje zakuklení. Po směně, kdy dokázal popravit až 300...
V letech 1872–73 Bell velmi zaujatě pracoval na svých pokusech s harmonickým telegrafem. Jeho původní myšlenka pocházela z doby, kdy vyučoval děti v bostonské škole Horace Manna a velmi si přál sestrojit přístroj, který by pomáhal hluchoněmým...

Papír nebo tablet – Co je lepší pro studium?

Když jsem se pro svou studii dotazovala studentů, který formát jim přináší lepší soustředěnost, 92 procent odpovědělo, že tištěný. 86 procent upřednostňovalo čtení z papíru u akademických textů a účastníci také uváděli, že pokud jsou akademické...

13. září je mezinárodní den závětí

Podle aktuálního průzkumu koalice neziskových organizací Za snadné dárcovství se 73 % obyvatel České republiky setkalo s problémy spojenými s dědictvím. Závěť pak ve velké míře považují za rozumnou prevenci případných sporů mezi...