Ze žluté hlíny a vody Nü-wa vyrobila figurky podle vlastního obrazu. (www.pureinsight.org)
Ze žluté hlíny a vody Nü-wa vyrobila figurky podle vlastního obrazu. (www.pureinsight.org)

Když bůh Pchan-ku stvořil nebesa a zemi, bohyně Nü-wa se ujala práce na zemi, aby země vzkvétala. Nü-wa sestoupila z nebeského království a přišla do východní země. Když uviděla, jak jsou nebesa a země mistrně vyvedené, byla potěšena.

Zjistila však, že něco chybí. Začala tedy tvořit. První den stvořila kuřata, druhý den psy, třetí den kozy, čtvrtý den prasata, pátý den dobytek a šestý den koně.

Sedmý den ze žluté hlíny a vody vyrobila Nü-wa figurky podle svého obrazu. Vyrobila jich mnoho a udělala z nich živé bytosti, kterým dnes říkáme lidé. Vytvářela figurky jednu za druhou, ale pak zjistila, že to trvá příliš dlouho. A tak vzala dlouhý vinný proutek, ponořila jej do bláta a začala s ním tančit. Kapky bláta se na zemi ihned měnily v lidi.

Aby se lidé množili a přežívali, vynalezla manželství, kdy se muž a žena spojí, aby plodili a vychovávali potomky. Tak začal lidský život na zemi vzkvétat, podporován vším stvořením.

Ale příjemný život dlouho netrval. Jednoho dne se nebe náhle zřítilo a země pukla. Na prázdné obloze zaburácel hrom a blesky zapálily lesy. Prudký liják oheň uhasil, zmáčel však všechny lesy a louky. Nebeské řečiště se rozlomilo a voda z nebeské řeky se bez ustání lila přímo na zem a zatopila mnohá území. Z temných lesů také vyšla nebezpečná zvířata a ubližovala lidem. Na lidstvo dopadla veliká katastrofa.

Nü-wa se tolik trápila nad utrpením lidí, že se rozhodla nebesa spravit. Vybrala mnoho kamenů pěti barev a sebrala mnoho rákosí, jež s kameny smíchala. Pak rákosí zapálila a to potom hořelo devět dní a devět nocí. Nü-wa těmito roztavenými kameny spravila nebe za sedm dní a sedm nocí.

Podle slavného románu Cchao Süe-čchina Příběh kamene (také známého jako Sen červených dvorů) použila Nü-wa na vyspravení nebes 36 500 kamenů.

Nü-wa pak zkrotila škodlivé černé draky a hady a obnovila zemi, zničenou povodněmi.

Nebesa a země byly zase dobré a život lidí se vrátil k míru a harmonii. Když Nü-wa shledala, že je se svou prací hotova, přichystala se k odchodu a na voze z hromů a blesků, který táhl létající drak, se vznesla do deváté vrstvy nebes.

Zdroj: Příběh je převzat z „Císařských přehledů velkého míru“ a „Chuaj-nan-c'ho“, s přihlédnutím k verzi uveřejněné na www.pureinsight.org.