Image
Mojtínska jaskyňa so sochou sv. Jozefa. (foto: Emil Šedík)
 
Image
Vchod do jaskyne. (foto: Emil Šedík)

Na rozhraní západného a stredného Slovenska sa rozprestiera chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy s rozlohou 309 km2. Zmiešané bukovo-jedľové lesy dodávajú tomuto pohoriu s vápencovými bralami malebné čaro a poskytujú rôzne možnosti turistiky i športového vyžitia.

Neviditeľným pokladom Strážovských vrchov sú jaskyne. Pre jaskyniarov je známa oblasť Mojtínskeho krasu priamo pod dedinkou Mojtín, ktorá leží v horách v nadmorskej výške 636 metrov. Patrí sem známa Mojtínska priepastná jaskyňa s hĺbkou 104 m alebo Jaskyňa na rúbani s dĺžkou pol kilometra. Tento krasový komplex má však jednu malú jaskynku s nezvyčajnou históriou – Jaskyňa sv. Jozefa (Mojtínska jaskyňa).

Jaskyňa kostolom

Jaskyňa sv. Jozefa je jedinou slovenskou jaskyňou – kostolom. V tomto roku uplynulo 152 rokov od jej vysvätenia. Jej dĺžka je 46 metrov a vnútri sa nachádza krasová výzdoba. Spomienkou na kostol v jaskyni, v ktorom sa konali bohoslužby, je socha sv. Jozefa – patróna robotníkov.
Myšlienka poriadať omše v malej jaskyni vznikla u pružinského farára Štefana Závodníka. V polovici devätnásteho storočia dedinka Mojtín nemala svoj vlastný kostol a jej obyvatelia museli chodiť peši viac ako dve hodiny na omše do vzdialenej Pružiny.

Pružinský farár si vyhliadol práve túto jaskyňu ako ideálne miesto na obrady pre Mojtínčanov. V jaskyni dal postaviť kamenný oltár so sadrovou sochou Panny Márie a štyrmi obrazmi svätcov. Kostol v jaskyni potom vysvätil r. 1855 a celých päť rokov sem chodil na koni a tu sa s dedinčanmi schádzal na obradoch. Podľa kroniky spisovateľa Jána Martiša sa do jaskyne vošlo 300 až 400 ľudí.

Postavením cirkevnej školy v r. 1860 sa konanie obradov v unikátnom prírodnom kostole ukončilo. V období počas druhej svetovej vojny bol tento skalný chrám útočiskom pre mojtínske rodiny; skrývalo sa tu vtedy viac ako 200 osôb.

Trasa do jaskyne

Z dediny Mojtín, ktorá leží v okrese Púchov, pôjdete po modrej turistickej značke nadol smerom k Radotínskej tiesňave. Po asi 20 minútach chôdze sa dostanete k  ozdobnému smerovníku v doline a tu odbočíte doprava na úzky stúpajúci lesný chodník, ktorý Vás už dovedie k samotnej jaskyni.

Image

Mazáčka – Prameň Matky Božej. (foto: Emil Šedík)

Zo svahov Strážovských vrchov stekajú potôčiky a riečky, ktoré tvoria prítok Váhu na západe a na východe zase ústia do rieky Nitry. Na jeden menší prameň s názvom „Mazáčka – Prameň Matky Božej“ môžete natrafiť cestou po lesnom chodníku od Mojtínskej jaskyne. Chodník je sporadicky označený rovnakými smerovníkmi. Pramienok pitnej vody je zachytený do trubky. Je tu upravené príjemné posedenie.  Na skale je umiestnená  biela soška Panny Márie, ktorá je ochrankyňou prameňa a pútnikov lesa.

Spät sa môžete vrátiť chodníkom, alebo vyjsť nad prameň a odtiaľ lesnou cestou až na okraj obce.

Ak chcete viac turistiky, po zelenej značke sa dá vyjsť na Ostrú Malenicu (909,2 m) – z jej brál je krásny výhľad na údolie Váhu a Biele Karpaty.