250 000 korun se chrámu doslova vykouřilo z nejdražších, obřích vonných tyčinek. (Dajiyuan)
250 000 korun se chrámu doslova vykouřilo z nejdražších, obřích vonných tyčinek. (Dajiyuan)

V nedávných letech získali shaolinští mniši z Číny, díky svojí fyzické odolnosti a výkonům v kung-fu, mezinárodní pověst. Soubory shaolinských mnichů cestovaly světem a shaolinské chrámy se staly běžným cílem návštěv zahraničních cestovatelů, z nichž někteří v chrámech zůstávají i delší dobu.

Ale zatímco si zábavné triky z chrámu získaly mnoho srdcí v zahraničí, buddhistické kruhy v Číně příliš nadšené nejsou. Téměř 95 procent účastníků v on-line průzkumu říká, že by se mniši neměli zcela ponořit do světských záležitostí.

Mnozí věří, že Shaolin špiní svoje klášterní tradice, jež spočívaly v opouštění světa a zřeknutí se pozemských tužeb a snah. Místo toho se stal zábavním turistickým centrem, které se zaobírá penězi a vlastní pověstí.
Zpráva, zaslaná 9. ledna od uživatele, který se označoval jako skupina klášterních mnichů, srovnávala Shaolinský chrám s Dabeiským chrámem v Shanxi.

Zpráva získala masivní odezvu, s více než milionem návštěv za 8 dní a více než 7 000 reakcemi. Víc než 70 000 uživatelů se zúčastnilo průzkumu nazvaného "Myslíte si, že dnešní mniši by se měli přizpůsobit zvyklostem dnešní společnosti?" 95 procento uživatelů hlasovalo: "Mniši by měli zušlechťovat svoje srdce v klidném a čistém prostředí a neměli by se nadšeně pohroužit do světa."

Uživatelé kritizovali Shaolinský chrám za komercializaci a také jednání jeho opata, pana Shi Yongxinga, počínaje jeho aktivitami v mezinárodní televizi, coby mediální hvězdy, přes jeho vlastní značku nudlí, až k pobytu mnoha mladých turistů ženského pohlaví v chrámu, kde zůstávají i po několik nocí. Další sporná otázka se týkala 100 000 renminbi (250 000 korun) které se v chrámu doslova vykouřily z nejdražší, obří vonné tyčinky.

 

Opat Shaolinského chrámu pan Shi Yongxing stojí u jeapu s náhonem na čtyři kola, který dostal od místního výboru pro cestovní ruch. (Dajiyuan)
Opat Shaolinského chrámu pan Shi Yongxing stojí u jeapu s náhonem na čtyři kola, který dostal od místního výboru pro cestovní ruch. (Dajiyuan)

První diskuse začaly zprávou zaslanou uživatelem jménem yuanlejushi v září 2007. Ten napsal: "Akce a záměry Shaolinského chrámu pod vedením opata Shi Yongxinga by zahanbily jakéhokoliv pravého věřícího buddhistu.

Shaolinský chrám je místem, kde byl založen Zen buddhismus a má hluboký vliv na zenové věřící v Číně a dokonce po celém světě. Ale dnes chrám nepodporuje Buddhův Zákon, nehlásá Zákon ve prospěch lidí, ale spíše zneužívá prestiž, která byla za 1000 let ustanovena velkými mnichy k tomu, aby bezostyšně hromadili bohatství. Pokud to není cirkus, co to tedy je?"

Další uživatel uvádí: "Když se dívám na Shi Yongxingova odpovídající slova a skutky a jeho postoj, se kterým věci dělá, vypadá to, jakoby vedl tajnou buňkou komunistické strany."

Shaolinský chrám byl založený před více než 1000 lety zakladatelem Zen buddhismu, Bóddhidarmou. V uplynulých 20 letech, společně s objevením se filmů z prostředí Šaolinského chrámu, se stal turistickým cílem číslo jedna v provincii Henan a pilířem ekonomiky města Dengfeng. Podle vedení Shaolinského chrámu, byl chrám obchodně využit pro naplnění materiálních a duchovních potřeb věřících všech vír.

 

Buddhističtí mniši z chrámu Dabei cestují podle tradice vždy pěšky. (Dajiyuan)
Buddhističtí mniši z chrámu Dabei cestují podle tradice vždy pěšky. (Dajiyuan)
Při srovnání s Dabeiským chrámem v Shanxi který, jak uživatelé v diskusi říkají, je snad jediným chrámem v Číně, který nezaložil "schránku ctnosti", tedy pokladničku na vybírání příspěvků od lidí. Mniši v Dabeiském chrámu těžce pracují, aby zůstali soběstační, nosí na sobě prosté oblečení, nikdy nepřicházejí do kontaktu s penězi a jedí jen jedno jídlo denně.

"Jaké dojemné srovnání," řekl uživatel Sam800 a dodal: "Obdivoval jsem chrám Shaolin, protože odtud pochází tolik dojemných příběhů a obdivuhodných tradic. Ale nyní hluboce obdivuji mnichy z Dabeiského chrámu. Přestože se časy tak moc změnily, stále si udržují základy své víry.

Cítím v jejich životech existenci hlubokého významu, ale Shaolinský chrám se na druhou stranu stal pouze prázdnou skořápkou. Snaha o slávu a osobní zisk zaplnila to místo až po okraj."


Čtěte také:

Shaolin – závoj spadl

Komerční Šao-lin

Temná strana chrámu Šaolin