Nove dukazy o odebirano organu veznenym nasledovnikum Falun Gongu v Cine, David Kilgour, David Matas, vysetrovatele obchodu s organy v Cine, vyberanie organov v Cine, nemocnice Minzu
David Kilgour (v popředí), bývalý kanadský prokurátor a tajemník ministra zahraničí a lidsko-právní advokát David Matas zveřejnili 22. srpna dopis adresovaný čínským oficiálním místům. (Velká Epocha)

Bývalý kanadský prokurátor a tajemník ministra zahraničí David Kilgour a lidsko-právní advokát David Matas zveřejnili 22. srpna dopis adresovaný čínským oficiálním místům. Uvádějí v něm nové důkazy údajného vraždění následovníků meditační praxe Falun Gong[1] v Číně pro jejich orgány.

Nové důkazy se soustřeďují kolem doznání čínského lékaře.

Na audiozáznamu telefonního rozhovoru z 22. 5. 2006, který mají vyšetřovatelé k dispozici, tento lékař připouští, že se účastnil odběrů orgánů následovníkům Falun Gongu. Nedávno čínský režim zveřejnil filmový dokument, kde tentýž lékař potvrzuje, že k zaznamenanému rozhovoru skutečně došlo. Matas s Kilourem říkají, že tak čínská vláda učinila „nepopiratelné, inkriminující doznání ve věci odběrů orgánů následovníkům Falun Gongu za účelem zisku“.

Jak k nahrání telefonického hovoru s lékařem došlo?

Když Kilgour a Matas začali v roce 2006 vyšetřovat podezření o odebírání orgánů v Číně, angažovali vyšetřovatele, kteří telefonovali do čínských nemocnic a vyptávali se na transplantace. Konkrétně se dotazovali, zda by mohli dostat orgán od následovníka Falun Gongu s vysvětlením, že lidé, kteří se této praxi věnují, jsou zdravější.

V jednom z případů Dr. Lu Guoping z nemocnice Minzu v autonomní oblasti Guangxi uvedl, že jeho nemocnice orgány od stoupenců Falun Gongu mívala, ale už nemá. V jedné části rozhovoru je doslova řečeno:

Volající: … orgány, které jste používali předtím, byly ze záchytných center nebo věznic?

„Lu: Z věznic.

Volající: Aha, z věznic. A pocházely od následovníků Falun Gongu, zdravých přívrženců Falun Gongu, je to tak?

Lu: Správně, správně, správně. Vybíráme ty zdravé, protože tak zaručíme kvalitu našich operací.

Volající: Znamená to, že jste ty orgány vybírali vy sami?

Lu: Správně, správně, správně.
(…)

Později Lu doporučil volajícímu jistou nemocnici v Guangzhou s tím, že ta disponuje orgány od následovníků Falun Gongu.
Nové důkazy přišly na scénu s uvedením dokumentu televize Phoenix. Lu Guoping v pořadu připouští, že tento telefonát obdržel a rovněž, že volajícího odkázal na nemocnici v Guangzhou.

Popírá však ostatní věci, které do telefonu řekl, a prohlašuje: „Řekl jsem té ženě, která volala, že nejsem zapojen do chirurgických operací a nemám tušení, odkud orgány pocházejí. Řekl jsem jí, že jí nemůžu na nic odpovědět. Ona se mě pak ptala, jestli ty orgány pocházejí z věznic. Odpověděl jsem jasně, že ne.“

Následně je lékaři předložen přepis rozhovoru a Lu prohlásí, že jde o zkreslenou verzi. V dokumentu ovšem nepadne zmínka o tom, že existuje audiozáznam konverzace. Chybí tedy vysvětlení, jak je možné, že na nahrávce telefonního hovoru jeho hlas říká to, co připouští, ale i to, co popírá. Kilgour s Matasem mají za to, že dokument nezmiňuje nahrávku rozhovoru z prostého důvodu: nemůže ji zpochybnit.

Ve svém dopisu shrnují: „Měli jsme naši vlastní nahrávku s doznáním lékaře, že on a jeho kolegové chodívali do věznic vybírat následovníky Falun Gongu na nucené odběry orgánů. Neříká, že to dělal někdo jiný. Říká, že to dělal on sám a jeho kolegové. Teď se navíc lékař veřejně doznal, že hlas na druhém konci telefonu je skutečně jeho.“

Televize Phoenix, která dokument natočila, je známá silnými vazbami na čínský režim. Samotný dokument je distribuován přes čínské konzuláty a ambasády.

Kilgour a Matas k dokumentu podotýkají: „Ten film je schválen čínskou vládou. To doznání je proto rovněž schváleno a potvrzeno čínskou vládou a ta už ho nemůže hodnověrně popřít.“

Kanadští právníci již dva roky vyšetřují tvrzení, že vězněným stoupencům Falun Gongu v Číně jsou odebírány orgány pro komerční transplantace. Jedním z jejich zjištění bylo, že Čína nemůže vysvětlit zdroje orgánů pro více než 40 000 transplantací, které uskutečnila po roce 1999 (kdy začala kampaň represí vůči Falun Gongu). Další překvapivým objevem, který vyšetřovatelé učinili, jsou velice krátké čekací lhůty na transplantace v Číně. Zatímco v západním světě se na vhodného dárce čeká celé roky, pro Čínu je od roku 2000 dodání orgánů otázkou dnů/týdnů.

Dopis Davida Kilgoura a Davida Matase, odkaz na videoverzi dokumentu televize Phoenix (s anglickými titulky), čínský a anglický přepis telefonního rozhovoru s Dr. Lu a audiozáznam telefonátu jsou k dispozici na http://organharvestinvestigation.net/Dr.Lu-Voice-Recording/


[1] - Falun gong je takzvaná čchi-kungová praxe zabývající se rozvojem těla a mysli, před rokem 1999 měla v Číně podle vládních statistik 70 milionů příznivců, v roce 1999 jej čínská vláda kvůli jeho masové popularitě zakázala.