Spisovatelé ze sedmnácti zemí světa budou 7. - 11. června diskutovat, číst, přednášet a recitovat v divadle Laterna magika. 19. ročník bude věnován literaturám starých světů Arábie a Číny.

Festival spisovatelů Praha se za dobu svého trvání postupně zařadil do evropského literárního kalendáře. Časem se měnil a rozrůstal, ale jeho základní myšlenka zůstala stejná - zvát do Prahy zajímavé spisovatele, představovat je českému publiku a podporovat kulturní kontinuitu. Jeho kořeny sahají do Londýna. Vznikl v Keats House v roce 1980. Na české scéně se jeho historie datuje od počátku let devadesátých, kdy uvolnění hranic umožnilo Michaelu Marchovi přenést své aktivity do Prahy.

Letošní festival bude hostit zajímavé autory. Ti čínští na sebe upoutávají pozornost svým pevným postojem a bojem proti totalitnímu režimu. Porozumět politice není totéž, jako porozumět duši člověka, a zdá se, že duše čínských lidí patří mnohdy mezi ty nejrozervanější a nejztracenější. Zmítáni v pronásledování a nesvobodě se snaží vyrovnat se svojí minulostí a doufat v lepší budoucnost. Dva významní čínští autoři budou přítomni také na pražském festivalu.

Gao Xingjian

Gao Xingjian. (foto © Festival spisovatelů Praha)
Gao Xingjian. (foto © Festival spisovatelů Praha)

Gao Xingjian (Kao Sing-ťien) byl v roce 2000 vyznamenán Nobelovou cenou za literaturu - „za své univerzálně platné dílo, hluboký vhled a bohatství jazyka, otevírající nové cesty čínskému románu a dramatu". Život, jak ho vnímá Gao Xingjian, je stálý únik před politickým pronásledováním, před ostatními, dokonce i před sebou samým. „Před vědomím vlastního já nelze utéci - to je tragédie moderního člověka."

Dramatik, romanopisec, esejista a malíř Gao Xingjian se narodil roku 1940 v Kan-čou na východě Číny. Odmítl se podřídit představám komunistické strany o literatuře a psal potají - po vypuknutí kulturní revoluce musel celý kufr svých rukopisů spálit. Před vyšetřováním se ukryl v odlehlé horské vesnici. Psaní se mu stalo jedinou spásou.

V roce 1975 se vrátil do Pekingu, kde se znovu ujal svého místa ve vydavatelství. V roce 1980 začaly být jeho práce vydávány a začal pracovat jako spisovatel v Lidovém divadle umění, kde jeho avantgardní hry upoutaly pozornost nejen diváků, ale i úřadů. Znovu se dal na útěk, tentokrát k pramenům řeky Jang-c'-ťiang, kde napsal svůj velký román Hora duše. V roce 1987 odešel do exilu v Paříži.

Úryvek z přednášky, kterou pronesl Gao Xingjian při převzetí Nobelovy ceny za literaturu.

"Literatura může být pouze hlasem jedince a tak tomu bylo vždycky. Pokaždé, když se literatura stane hymnou národa, praporem rasy, hlásnou troubou politické strany či hlasem třídy nebo skupiny, může být využita jako mocný a všepohlcující nástroj propagandy. Taková literatura však ztrácí to, co je jí vlastní, přestává být literaturou a stává se záminkou moci a zisku."

Ma Jian

Ma Jian (Ma Ťien) - jeden z nejvýznamnějších a nejstatečnějších hlasů čínské literatury, se narodil roku 1953 ve městě Čching-tao ve východní Číně. V mládí se živil opravováním hodinek, malováním politických transparentů a fotografováním pro státní časopis. Ve třiceti letech se vydal na tříleté putování po Číně, jež později popsal ve vzpomínkové knize Rudý prach.

Po předání Hong Kongu Číně přesídlil Ma Jian do Německa a později do Londýna, kde vydal román Pekingské koma - hluboce lidský pohled na masakr na tchien-an-menském náměstí. V současné době žije Ma Jian v západním Londýně se svou partnerkou, překladatelkou Florou Drewovou.

 

Úryvek z knihy Pekingské koma

"Nemocniční chodba táhnoucí se přede mnou připomínala jatka. Všude byla tmavá, sražená krev, cákance čerstvé krve, pach krve, bláta a moči. Lidé plakali a ulevovali si kletbami. Doktoři a sestry pobíhali sem a tam a vykřikovali příkazy. Na krví zalité podlaze leželo asi deset nehybných těl. Nedokázal jsem říct, jestli jsou živí nebo mrtví."

 

Dále na Festivalu uvidíme známého Brita píšícího romány a literaturu science-fiction Iana Bankse; nejvýznamnějšího současného arabsky píšícího básníka Adonise; kanadskou spisovatelku Anne Michaelsovou; českého umělce, divadelníka, textaře a básníka Jiřího Suchého a mnohé další.

Slavnostní zahájení 19. ročníku Festivalu spisovatelů Praha proběhne v neděli 7. června 2009.